Maturzyści

Informacje o egzaminie maturalnym

Informacje Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie o egzaminie maturalnym Maj 2022 www.cke.edu.pl Informacje dotyczące zmian na maturze – MAJ 2021 i MAJ 2022  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania  egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/EM%202022%20Informacja.pdf Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 roku: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202022.pdf  …

Informacje o egzaminie maturalnym Read More »

Wzór upoważnienia do odbioru świadectwa

Odbiór świadectw maturalnych w III LO: 05.07.2021r. o godz. 12.00 Absolwenci, którzy osobiście nie mogą odebrać świadectwa maturalnego, mogą upoważnić w tej sprawie inną osobę. W związku z tym osoba odbierająca świadectwo jest zobowiązana okazać UPOWAŻNIENIE o następującej treści: UPOWAŻNIENIE Ja niżej podpisana/y upoważniam …. (wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej), legitymującej się dowodem osobistym …

Wzór upoważnienia do odbioru świadectwa Read More »