III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZE SREBRNĄ TARCZĄ

W ogólnopolskim rankingu najlepszych liceów 2022 III Liceum Ogólnokształcące zdobyło SREBRNĄ TARCZĘ plasując się na 31 miejscu w Wielkopolsce  (377 miejscu w Polsce). Jest to zarazem drugi wynik w powiecie ostrowskim.
W rankingu 2022 analizowane były wyniki 1256 liceów ogólnokształcących (spośród 2270 działających w kraju), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu. Ogłoszona została lista 1000 najlepszych liceów.
Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.
Kryteria Rankingu Liceów 2022 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%).
To już piąty znak jakości poziomu nauczania, którym moje liceum zostało wyróżnione  w ostatnich latach. Jest to zasługa kompetentnej kadry pedagogicznej i ambitnych uczniów, którzy wybierają III Liceum jako szkołę, która doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. Ranking “Perspektyw” stanowi pomoc dla młodych ludzi, którzy stają przed decyzją wyboru ścieżki dalszego kształcenia. Zatem zachęcam do wyboru III Liceum Ogólnokształcącegomówi dyrektor szkoły Maria Tomalak.