Sprawozdania

Sprawozdania z badania wody na Krytej Pływalni „Wodny Raj” znajdują się w załącznikach (plik PDF).


Załączniki:
Badanie wody – październik 2021