Bezpiecznych wakacji! :-)

facebookHASŁO  ROKU  SZKOLNEGO  2017/2018:   "KOCHAĆ  I  WYMAGAĆ"

Maturzyści

Informacje o egzaminie maturalnym 2018

Informacje Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie o egzaminie maturalnym MAJ 2018

www.cke.edu.pl

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA  EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/464/informacja_egzamin_maturalny_2017.pdf

Adres strony z terminami egzaminów maturalnych w części pisemnej maj, czerwiec, sierpień 2018:

 https://www.oke.poznan.pl/files/cms/90/harmonogram_gim_mat_2018r.pdf

                                                                                                

Absolwenci, przystępujący do egzaminów w części pisemnej egzaminu maturalnego - maj 2018 proszeni są o przybycie do szkoły na 45 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Każdy absolwent przed wejściem do sali egzaminacyjnej winien okazać się dowodem tożsamości.

Informacja o przydzielonych salach wywieszona zostanie w szkole na tablicy ogłoszeń na I piętrze (obok świetlicy). Na drzwiach sal egzaminacyjnych, w dniu egzaminu będą wywieszone listy osób zdających w danej sali egzaminacyjnej.

c

III Liceum Ogólnokształcące


ul. Wojska Polskiego 17
63-400 Ostrów Wielkopolski


tel. 62 736 24 94
fax. 62 591 95 38
e-mail: sekretariat@3liceum.pl

Sekretariat szkoły czynny:

codziennie w godzinach

7.30-15.30

Wyszukaj w serwisie