Autumn has come...

facebook instagram HASŁO  ROKU  SZKOLNEGO  2021/2022: „Dbaj o swoje ciało. To jedyne miejsce, jakie masz do życia.“ Jim Rohn

Maturzyści

Informacje o egzaminie maturalnym 2022

Informacje Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie o egzaminie maturalnym Maj 2022

www.cke.edu.pl

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA  EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/EM%202022%20Informacja.pdf 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 roku:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202022.pdf 

 

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2022 roku:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach%202022.pdf  

                                                                                      

Absolwenci, przystępujący do egzaminów w części pisemnej egzaminu maturalnego - maj 2022 proszeni są o przybycie do szkoły na 45 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Każdy absolwent przed wejściem do sali egzaminacyjnej winien okazać się dowodem tożsamości.

Informacja o przydzielonych salach wywieszona zostanie w szkole na tablicy ogłoszeń na I piętrze (obok świetlicy). Na drzwiach sal egzaminacyjnych, w dniu egzaminu będą wywieszone listy osób zdających w danej sali egzaminacyjnej.

c

III Liceum Ogólnokształcące


ul. Wojska Polskiego 17
63-400 Ostrów Wielkopolski


tel. 62 736 24 94
fax. 62 591 95 38
e-mail: sekretariat@3liceum.pl

Sekretariat szkoły czynny:

codziennie w godzinach

7.30-15.30

Wyszukaj w serwisie