Do zobaczenia we wrześniu! :)

facebookHASŁO  ROKU  SZKOLNEGO  2018/2019:   "UMYSŁY, PODOBNIE JAK SPADOCHRONY, FUNKCJONUJĄ PRAWIDŁOWO, KIEDY SĄ OTWARTE" Thomas Dewar

Maturzyści

Informacje o egzaminie maturalnym 2019

Informacje Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie o egzaminie maturalnym MAJ 2019

www.cke.edu.pl

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA  EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180820%20EM%202019%20Informacja.pdfAdres strony z terminami egzaminów maturalnych w części pisemnej maj, czerwiec, sierpień 2019:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180820%20Harmonogram%20egzaminow%20w%202019%20r.%20E8%20EG%20EM.pdf 

 

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2019 roku:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180820%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf 

                                                                                                

Absolwenci, przystępujący do egzaminów w części pisemnej egzaminu maturalnego - maj 2019 proszeni są o przybycie do szkoły na 45 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Każdy absolwent przed wejściem do sali egzaminacyjnej winien okazać się dowodem tożsamości.

Informacja o przydzielonych salach wywieszona zostanie w szkole na tablicy ogłoszeń na I piętrze (obok świetlicy). Na drzwiach sal egzaminacyjnych, w dniu egzaminu będą wywieszone listy osób zdających w danej sali egzaminacyjnej.

c

III Liceum Ogólnokształcące


ul. Wojska Polskiego 17
63-400 Ostrów Wielkopolski


tel. 62 736 24 94
fax. 62 591 95 38
e-mail: sekretariat@3liceum.pl

Sekretariat szkoły czynny:

codziennie w godzinach

7.30-15.30

Wyszukaj w serwisie