Autumn has come...

facebook instagram HASŁO  ROKU  SZKOLNEGO  2021/2022: „Dbaj o swoje ciało. To jedyne miejsce, jakie masz do życia.“ Jim Rohn

Maturzyści

Wzór upoważnienia do odbioru świadectwa

Odbiór świadectw maturalnych w III LO: 05.07.2021r. o godz. 12.00

Absolwenci, którzy osobiście nie mogą odebrać świadectwa maturalnego, mogą upoważnić w tej sprawie inną osobę. W związku z tym osoba odbierająca świadectwo jest zobowiązana okazać UPOWAŻNIENIE o następującej treści:

                                               

UPOWAŻNIENIE                

Ja niżej podpisana/y upoważniam .... (wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej), legitymującej się dowodem osobistym nr .... (wpisać numer dowodu osobistego osoby upoważnionej) do odbioru moich wyników egzaminu maturalnego.

Imię i nazwisko: ...................(wpisać czytelnie imię i nazwisko osoby upoważniającej)

Data, podpis: .......... (wpisać datę wystawienia i podpis osoby upoważniającej)

c

III Liceum Ogólnokształcące


ul. Wojska Polskiego 17
63-400 Ostrów Wielkopolski


tel. 62 736 24 94
fax. 62 591 95 38
e-mail: sekretariat@3liceum.pl

Sekretariat szkoły czynny:

codziennie w godzinach

7.30-15.30

Wyszukaj w serwisie