Cognosce te ipsum.

facebookHASŁO  ROKU  SZKOLNEGO  2018/2019:   "UMYSŁY, PODOBNIE JAK SPADOCHRONY, FUNKCJONUJĄ PRAWIDŁOWO, KIEDY SĄ OTWARTE" Thomas Dewar

III Liceum Ogólnokształcące

Debiut naukowy Adriana Sitarza

W dniu 10 stycznia 2018 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu na Wydziale Politechnicznym odbyło się Seminarium Naukowe „Żyjesz w Środowisku”.

Podczas tego wydarzenia zostały przedstawione prace zaproszonych gości: studentów studiów doktoranckich, studenckich kół naukowych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jednym z prelegentów był uczeń klasy 3e – Adrian Sitarz, który wygłosił referat na temat ochrony środowiska pt. „Zalewana kraina”. Wystąpienie Adriana znajdzie odzwierciedlenie w publikacji naukowej „Debiuty Naukowe”, która zostanie wydana w kwietniu br. Opiekunem naukowym Adriana jest pan Przemysław Zimniak, nauczyciel geografii.   

c

III Liceum Ogólnokształcące


ul. Wojska Polskiego 17
63-400 Ostrów Wielkopolski


tel. 62 736 24 94
fax. 62 591 95 38
e-mail: sekretariat@3liceum.pl

Sekretariat szkoły czynny:

codziennie w godzinach

7.30-15.30

Wyszukaj w serwisie