Zapraszamy do III LO! :)

facebookHASŁO  ROKU  SZKOLNEGO  2018/2019:   "UMYSŁY, PODOBNIE JAK SPADOCHRONY, FUNKCJONUJĄ PRAWIDŁOWO, KIEDY SĄ OTWARTE" Thomas Dewar

III Liceum Ogólnokształcące

Dzień Edukacji Narodowej w III LO

15 października 2018 roku w auli naszej szkoły odbyła się krótka akademia dedykowana nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 Na początku głos zabrała Pani Dyrektor Maria Tomalak, która raz jeszcze powitała przybyłych gości. Szczególnie ciepło podziękowała emerytowanym nauczycielom i pracownikom III LO, którzy licznie zgromadzili się w auli naszej szkoły. Ich obecność jest dla nas dowodem trwania i budowania tradycji szkoły. Święto to jest również doskonałą okazją do wręczenia pracownikom liceum oraz  nauczycielom Nagród Dyrektora za szczególne osiągniecia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, niestrudzone kształtowanie serc, postaw oraz rozwijanie uczniowskich pasji.

Następnie głos zabrał Bartosz Baura, który w imieniu młodzieży podziękował zebranym za trud włożony w ich wychowanie i edukację. Miłym akcentem był słodki podarek ofiarowany przez członków SU. Nie zabrakło także muzycznych akcentów i części artystycznej przygotowanej przez uczniów klasy IIa pod czujnym okiem pana Marcina Grzybka.

 Warto dodać, iż 13 października w Forum Synagoga odbyło się wręczenie Nagród Starosty Powiatu Ostrowskiego wyróżniającym się w swojej pracy nauczycielom. Wśród nich była pani Małgorzata Wawrzyniak–Pastuszak.

Serdecznie gratulujemy!

c

III Liceum Ogólnokształcące


ul. Wojska Polskiego 17
63-400 Ostrów Wielkopolski


tel. 62 736 24 94
fax. 62 591 95 38
e-mail: sekretariat@3liceum.pl

Sekretariat szkoły czynny:

codziennie w godzinach

7.30-15.30

Wyszukaj w serwisie