Cognosce te ipsum.

facebookHASŁO  ROKU  SZKOLNEGO  2018/2019:   "UMYSŁY, PODOBNIE JAK SPADOCHRONY, FUNKCJONUJĄ PRAWIDŁOWO, KIEDY SĄ OTWARTE" Thomas Dewar

III Liceum Ogólnokształcące

Edukacja pożarnicza – trafny wybór

W dniu 6 kwietnia 2018r. na terenie komendy Państwowej Straży Pożarnej dokonano podsumowania realizacji programu z edukacji pożarniczej w III LO, którego podstawą był trzyletni okres nauki. Ponieważ główną bazą szkoleniową była komenda PSP, odbyło się to w obecności zastępcy komendanta PSP mł. bryg. Romana Mateckiego, Pani Dyrektor Marii Tomalak, wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Pana Wiesława Janosia oraz dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej kpt. Krzysztofa Drabika.

Całość podsumowania przedstawił koordynator zajęć z edukacji pożarniczej Pan Antoni Szczurek. W swoim wystąpieniu omówił zamierzenia, które w wydatny sposób wzbogaciły treści programowe. Bardzo wymowne były też zdjęcia dokumentujące przebieg zajęć praktycznych. Ważnym punktem tej uroczystości było wręczenie złotych odznak Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W tej sprawie została odczytana stosowna uchwała Prezydium Zarządu Powiatowego OSP. W sumie odznaki otrzymali wszyscy uczniowie edukacji pożarniczej klasy trzeciej. Przy takiej okazji pojawiły się też podziękowania ze strony młodzieży oraz wręczenie przez nią bukietów kwiatów zaproszonym gościom. Słowa podziękowania do młodzieży i koordynatora zajęć za 3 letnią edukację skierowała zarówno Pani Dyrektor, jak i inne zaproszone osoby. Na początku spotkania podczas podsumowania pojawiło się pytanie: Czy warto było wprowadzać w III LO przedmiot dodatkowy o takiej nazwie? Atmosfera i przebieg spotkania dało jednoznaczną odpowiedź – zdecydowanie TAK.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy uroczystości pozowali do wspólnego zdjęcia na tle bogato wyposażonych samochodów strażackich.

Galeria zdjęć

c

III Liceum Ogólnokształcące


ul. Wojska Polskiego 17
63-400 Ostrów Wielkopolski


tel. 62 736 24 94
fax. 62 591 95 38
e-mail: sekretariat@3liceum.pl

Sekretariat szkoły czynny:

codziennie w godzinach

7.30-15.30

Wyszukaj w serwisie