Cognosce te ipsum.

facebookHASŁO  ROKU  SZKOLNEGO  2018/2019:   "UMYSŁY, PODOBNIE JAK SPADOCHRONY, FUNKCJONUJĄ PRAWIDŁOWO, KIEDY SĄ OTWARTE" Thomas Dewar

III Liceum Ogólnokształcące

Kolejny rok edukacji pożarniczej w III LO

Z klas pierwszych uczestnictwo w zajęciach dodatkowych edukacji pożarniczej zadeklarowało 41 wychowanków. Odbyły się już pierwsze zajęcia praktyczne w terenie.

Klasa pierwsza realizowała zajęcia związane z podręcznym sprzętem gaśniczym na terenie komendy PSP. Dla nich też został zorganizowany wyjazd do PWSZ w Kaliszu. Uczniowie podzieleni na dwie grupy szkoleniowe brali udział w wykładzie nt. zdrowego odżywiania, uczestniczyli w ćwiczeniach praktycznych z pierwszej pomocy i w gabinetach kosmetologicznych. Klasa trzecia na terenie PSP pod okiem instruktorów ćwiczyła wykorzystanie sprzętu mechanicznego, pneumatycznego oraz hydraulicznego podczas akcji ratowniczej. Dla klasy trzeciej i drugiej były też zorganizowane zajęcia związane z kierowaniem ruchem drogowym. Instruktorami podczas tych zajęć byli funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego miejscowej komendy policji. Uczniowie klasy drugiej oprócz zajęć programowych mieli szczególną uwagę skupioną na zaopatrzenie w sorty mundurowe. W chwili obecnej pełne umundurowanie posiada 18 na 28 uczniów. Ponieważ zakup umundurowania sponsorują zarządy gminne OSP, jest deklaracja, że będzie ono dostarczone do zainteresowanych uczniów w miesiącu styczniu następnego roku. Godne podkreślenia jest to, że młodzież otrzymując umundurowanie nie zostali obarczeni żadną kwotą pieniężną. Perspektywy na przyszłość są więc bardzo pozytywne. Obecnie program nauczania z edukacji pożarniczej w III LO realizuje 96 uczniów.

Galeria zdjęć

c

III Liceum Ogólnokształcące


ul. Wojska Polskiego 17
63-400 Ostrów Wielkopolski


tel. 62 736 24 94
fax. 62 591 95 38
e-mail: sekretariat@3liceum.pl

Sekretariat szkoły czynny:

codziennie w godzinach

7.30-15.30

Wyszukaj w serwisie