Zapraszamy do III LO! :)

facebookHASŁO  ROKU  SZKOLNEGO  2018/2019:   "UMYSŁY, PODOBNIE JAK SPADOCHRONY, FUNKCJONUJĄ PRAWIDŁOWO, KIEDY SĄ OTWARTE" Thomas Dewar

III Liceum Ogólnokształcące

Półmetek projektu „Matematyka jest fajna”

Projekt „Matematyka jest fajna” został przygotowany w maju 2017 roku przez nauczycielkę matematyki w III LO, Panią mgr Iwonę Wendt i zgłoszony do ogólnopolskiego programu grantowego „mPotęga”, organizowanego przez „Fundcję mBanku”. Dzięki jej inicjatywie szkoła pozyskała fundusze (8 000 zł) wspierające wszystkie działania z nim związane.

 

Cele projektu to:

  • pokazanie praktycznych zastosowań matematyki,
  • kształtowanie wyobraźni przestrzennej, wrażliwości estetycznej i kreatywności,
  • rozpowszechnienie wśród uczniów matematyki rekreacyjnej,
  • uczenie się logicznego myślenia poprzez zabawę,
  • wzmacniane umiejętności pracy w grupie i skutecznej komunikacji.

Są one realizowane poprzez różnorodne aktywności uczniów, inicjowane przez nauczycieli przedmiotów ścisłych, których koordynatorem jest mgr Iwona Wendt.

            Zgodnie z harmonogramem projektu we wrześniu 2017 uczniowie klas matematycznych brali udział w Festiwalu Nauki na Politechnice Wrocławskiej oraz uczestniczyli w terenowych lekcjach matematyki i fizyki realizowanych pod hasłem „Dzień pustej klasy”. Zaś w październiku odbył się szkolny konkurs fotograficzny „Potęga umysłu” oraz konkurs matematyczny „Kody i szyfry”. Ponadto odbyły się warsztaty „Geometria giętej kartki”, owocem których było przygotowanie nowych dekoracji do szkolnej świetlicy i sali matematycznej.

            Projekt zakłada również prowadzenie lekcji matematyki metodami aktywizującymi, angażującymi uczniów w pomoc koleżeńską i pracę grupową. Efektem takich zajęć są matematyczne puzzle utrwalające pojęcie przedziału oraz funkcji wymiernej, matematyczne domino utrwalające wiedzę z trygonometrii, kolorowe karty pracy służące do doskonalenia umiejętności rozwiązywania równań wyższych stopni oraz matematyczne fiszki.

            Dzięki pozyskanym z programu „mPotęga” środkom finansowym zakupione zostały nagrody książkowe i rzeczowe do wszystkich zaplanowanych konkursów, materiały papiernicze wykorzystywane podczas warsztatów origami oraz aktywizujących lekcji matematyki. Również koszty wyjazdu do Wrocławia zostały pokryte ze środków projektu.

            Cieszy fakt, że uczniowie chętnie angażują się w realizację projektu, a przed nami dalszy ciąg warsztatów origami, przygotowanie pomocy matematycznych dla przedszkolaków, szkolny turniej szachowy, kolejne konkursy wewnątrzszkolne i międzyszkolne na poziomie gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym. Na wszystkich uczestników konkursów czekają wartościowe nagrody.

            Na podkreślenie niewątpliwie zasługuje fakt, że o udział w programie „mPotęga” ubiegało się ponad 800 szkół z całej Polski, a projekt III LO „Matematyka jest fajna” znalazł się wśród 263 nagrodzonych pomysłów.

Galeria zdjęć

c

III Liceum Ogólnokształcące


ul. Wojska Polskiego 17
63-400 Ostrów Wielkopolski


tel. 62 736 24 94
fax. 62 591 95 38
e-mail: sekretariat@3liceum.pl

Sekretariat szkoły czynny:

codziennie w godzinach

7.30-15.30

Wyszukaj w serwisie