Cognosce te ipsum.

facebookHASŁO  ROKU  SZKOLNEGO  2018/2019:   "UMYSŁY, PODOBNIE JAK SPADOCHRONY, FUNKCJONUJĄ PRAWIDŁOWO, KIEDY SĄ OTWARTE" Thomas Dewar

III Liceum Ogólnokształcące

XII Forum Szkolne już za nami

W dniu 26 marca 2018 r. odbyło się XII Forum Szkolne na temat: Zachowania ryzykowne młodzieży – czynniki chroniące i czynniki ryzyka tkwiące w środowisku szkolnym. W Forum uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych organów szkoły: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Moderatorem prowadzonej debaty była dyrektor szkoły pani Maria Tomalak.

Po krótkim wprowadzeniu dotyczącym przedstawienia celów spotkania i uzasadnienia wyboru tematu XII Forum pani Maria Tomalak przeprowadziła mini wykład na temat zachowań ryzykownych młodzieży. Następnie uczestnicy Forum podczas krótkich zajęć warsztatowych próbowali odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego niektórzy młodzi ludzie piją alkohol, biorą narkotyki, dopalacze, palą papierosy, chodzą na wagary, popełniają drobne przestępstwa, itp.?  Wyniki przeprowadzonych w szkole badań dotyczących czynników ryzyka i chroniących  tkwiących w środowisku szkolnym przedstawiła pedagog szkolny pani Anna Głodek. Po przeprowadzonej bardzo ciekawej dyskusji uczestnicy Forum wypracowali wspólne wnioski i rekomendacje w obszarze działań profilaktycznych w naszej szkole.

c

III Liceum Ogólnokształcące


ul. Wojska Polskiego 17
63-400 Ostrów Wielkopolski


tel. 62 736 24 94
fax. 62 591 95 38
e-mail: sekretariat@3liceum.pl

Sekretariat szkoły czynny:

codziennie w godzinach

7.30-15.30

Wyszukaj w serwisie