Zapraszamy do III LO! :)

facebookHASŁO  ROKU  SZKOLNEGO  2018/2019:   "UMYSŁY, PODOBNIE JAK SPADOCHRONY, FUNKCJONUJĄ PRAWIDŁOWO, KIEDY SĄ OTWARTE" Thomas Dewar

O szkole

Historia szkoły i kalendarium

III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim to szkoła z ponad 60-letnią tradycją, która mocno wrosła w środowisko, a dzięki swoim zasługom liczy się na ostrowskim rynku edukacyjnym.

Zaledwie kilkanaście miesięcy po zakończeniu drugiej wojny światowej, 24 września 1946 roku Miejska Rada Narodowa podjęła decyzję o budowie szkoły w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Ułańskiej (dzisiejsza ul. Wojska Polskiego). W dniu 1 października 1946 roku powstał społeczny komitet budowy szkoły, której budowę rozpoczęto w czerwcu następnego roku. W dniu 22 lipca 1949 roku wmurowano akt erekcyjny. Z uwagi na trudną, powojenną sytuację gospodarczą budynek został oddany do użytku dopiero 20 lipca 1954 roku. Jego projektantem był architekt Edward Hauser. Nowo oddany do użytku, pierwszy po okupacji budynek szkolny był wówczas największym gmachem w mieście (ok. 6,5 tysiąca m2 powierzchni użytkowej). Zarządzenie ministra oświaty z dnia 24 czerwca 1954 roku powoływało "Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące". Tak funkcjonujące pod jednym dachem placówki oświatowe popularnie nazywano wówczas "jedenastolatkami". Nowa placówka rozpoczęła swoją edukacyjną działalność od dnia 1 września 1954 roku. Na stanowisko dyrektora szkoły powołano mgr. Jana Wawrzyniaka. Porządkowy liczebnik "trzecie" pojawiło się w oficjalnej nazwie liceum w roku szkolnym 1957/1958, w którym to też funkcję dyrektora objął mgr Bogdan Borusiak. W roku 1973 przeniesiono wyodrębnioną wcześniej organizacyjnie Szkołę Podstawową nr 11 do budynku przy ulicy Batorego, a III Liceum Ogólnokształcące zostało samodzielną jednostką.

Zgodnie z założeniami organu prowadzącego szkoła miała być nowoczesna i sprzyjająca wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Z tego też względu w czerwcu 1958 roku oddano do użytku stadion szkolny, a dwa lata później rozpoczęto budowę krytej pływalni, która została ostatecznie otwarta 30 kwietnia 1965 roku. Była to wówczas jedna z nielicznych przyszkolnych pływalni w Polsce i jedyny tego typu obiekt w mieście. Po dwudziestu latach jego intensywnej eksploatacji, bowiem udostępniano go szkołom, przedszkolom, zakładom pracy i sekcji pływackiej KS "Ostrovia", basen został zamknięty. Po wielu staraniach, drugie w historii szkoły uroczyste otwarcie krytej pływalni pod nazwą „Wodny Raj” nastąpiło 25 marca 2000 roku.

Kolejną poważną reorganizację szkoła przeszła w 1978 roku. Na podstawie decyzji Kuratorium Oświaty i Wychowania utworzony został Zespół Szkół Ogólnokształcących, w skład którego wchodziły: III Liceum Ogólnokształcące, Liceum dla Pracujących (przemianowane w roku 1993 na Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych) oraz Średnie Studium Zawodowe (działające do roku 1979). Dyrektorem od 1975 roku był mgr Włodzimierz Chojnicki, natomiast w latach 1985-2002 funkcję tę pełniła mgr Danuta Rudnicka.

W nowym tysiącleciu szkoła przechodziła okres dynamicznego rozkwitu. Do użytku zostały oddane: strzelnica szkolna, siłownia oraz nowoczesny kompleks boisk sportowych z elementami lekkoatletycznymi. Powstał Szkolny Ośrodek Kariery, ponadto kolejna pracownia komputerowa, Szkolne Centrum Multimedialne oraz strona internetowa szkoły: www.3liceum.pl. W roku szkolnym 2002/ 2003 rozpoczął się nowy etap w dziejach liceum związany z reformą systemu oświaty w Polsce. Zamiast ośmioklasowej szkoły podstawowej powstała szkoła sześcioklasowa i trzyletnie gimnazjum. III Liceum Ogólnokształcące ze szkoły czteroletniej stało się szkołą ponadgimnazjalną o trzyletnim cyklu kształcenia wchodząc nadal w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wielkopolskim. W wyniku ogłoszonego konkursu od 1 października 2002 roku dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących - III Liceum Ogólnokształcącego została mgr Maria Tomalak, która nadal piastuje to stanowisko. 

 

KALENDARIUM SZKOŁY 1946-2017

 

24 września 1946 - Podjęcie przez Radę Miejską uchwały o budowie szkoły.

Czerwiec 1947 - Rozpoczęcie kopania fundamentów.

22 lipca 1949 - Wmurowanie aktu erekcyjnego.

1954 - Oddanie gmachu do użytku.

1954 - Dyrektorem zostaje mgr Jan Wawrzyniak.

25 czerwca 1954 - Utworzenie Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego.

1957 - Zmiana nazwy szkoły na Szkoła Podstawowa i III Liceum Ogólnokształcące.

1957 - Dyrektorem zostaje mgr Bogdan Borusiak.

14 czerwca 1958 - Oddanie do użytku stadionu szkolnego.

1960 - Rozpoczęcie budowy krytej pływalni.

30 kwietnia 1965 - Otwarcie krytej pływalni.

1966 - Rozdzielenie na dwie odrębne jednostki: III Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa (nr 11).

1 stycznia 1973 - Przeniesienie Szkoły Podstawowej nr 11 do budynku przy ulicy Batorego.

1975 - Dyrektorem zostaje mgr Włodzimierz Chojnicki.

1976 - Założenie Księgi Honorowej, do której wpisywani są uczniowie rozsławiający imię szkoły.

1978 - Utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w którego skład wchodzi III Liceum Ogólnokształcące, Liceum dla Pracujących i Średnie Studium Zawodowe (działa do 1979).

20 października 1984 - I Zjazd Absolwentów z okazji obchodów Jubileuszu 30-lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego. Ufundowanie przez absolwentów sztandaru szkoły i tablicy pamiątkowej.

1985 - Dyrektorem zostaje mgr Danuta Rudnicka.

1986 - Zamknięcie krytej pływalni i rozpoczęcie jej przebudowy.

1993 - Powstanie pierwszej pracowni komputerowej.

1993 - Zmiana nazwy Liceum dla Pracujących na Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

15 października 1994 - II Zjazd Absolwentów z okazji obchodów Jubileuszu 40-lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego.

Styczeń 2000 - Wydanie pierwszego numeru gazetki szkolnej „KLOPSIK”.

Kwiecień 2000 - Otwarcie nowej krytej pływalni „Wodny Raj”.

2001 - Zakończenie prac związanych z komputeryzacją biblioteki.

2002 - Dyrektorem zostaje mgr Maria Tomalak.

2003 - Powstanie strony internetowej szkoły www.3liceum.pl.

Grudzień 2003 - Powstanie drugiej pracowni komputerowej i powstanie Szkolnego Centrum Multimedialnego.

2004 - Powstanie Stowarzyszenia Absolwentów III Liceum Ogólnokształcącego.

Luty 2004 - Powstanie nowej sieci radiowęzła szkolnego.

Czerwiec 2004 - Z okazji 50-lecia szkoły ustawienie przed budynkiem szkoły pamiątkowego głazu.

Sierpień 2004 - Powstanie galerii portretów nauczycieli III LO.

10 września 2004 - Nadanie sali 31 imienia dr Zenona Gubańskiego oraz sali 45 imienia mgr Zdzisława Podemskiego.

10-11 września 2004 - III Zjazd Absolwentów z okazji obchodów Jubileuszu 50-lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego.

11 września 2004 - Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przed budynkiem szkoły.

Październik 2004 - Zainstalowanie systemu alarmowego.

Styczeń 2005 - Nadanie tytułu „Ostrowianina Roku 2004” nauczycielowi III LO dr Zenonowi Gubańskiemu.

Luty 2005 - I Bal Absolwentów „Chłop żywemu nie przepuści” organizowany przez Stowarzyszenie Absolwentów III LO

Wrzesień 2005 -  Oddanie do użytku szkolnej strzelnicy.

Wrzesień 2005 - Otwarcie Szkolnego Ośrodka Kariery.

Grudzień 2005 - Nowa elewacja. Zakończenie prac związanych z termomodernizacją budynku szkoły wraz z basenem.

Luty 2006 - II Bal Absolwentów „Dzieci kwiaty”.

Marzec 2006 - Modernizacja pierwszej pracowni komputerowej. Przeniesienie do sali 56 i zainstalowanie nowoczesnych komputerów.

Maj 2006 - Przeprowadzenie renowacji terenów zielonych przed budynkiem szkoły i przed basenem.

Listopad 2006 - Rozpoczęcie współpracy w zakresie wymiany młodzieży ze szkołą z Holandii.

Grudzień 2006 - Otwarcie szkolnej siłowni.

Styczeń 2007 - Przystąpienie do ogólnopolskiego projektu „Śpiewająca Polska” i powstanie szkolnego chóru.

Luty 2007 - III Bal Absolwentów „Gorączka sobotniej nocy”.

Sierpień 2007 - Zainstalowanie monitoringu wizyjnego z zapisem cyfrowym.

Styczeń 2008 - IV Bal Absolwentów „Country and western”.

Lipiec 2008 - Zbudowanie szkolnego parkingu dla rowerów i dalsza renowacja terenów zielonych na boisku szkolnym.

Wrzesień 2008 - Oddanie do użytku sali kinowej.

Styczeń 2009 - V Bal Absolwenta „Kolorowe Jarmarki”.

Sierpień 2009 - Oddanie do użytku nowego boiska wielofunkcyjnego.

Wrzesień 2009 - Obchody jubileuszu 55-lecia III LO. Nadanie sali nr 43 imienia Anny i Wojciecha Suszyckich.

Grudzień 2009 - Zakup pierwszych tablic interaktywnych.

Luty 2010 - VI Bal Absolwenta „Pod dachami Paryża”.

Listopad 2010 - III LO otrzymuje prestiżowy tytuł Szkoły Odkrywców.

Marzec 2011 - Koncert Talentów pod hasłem: „Niech nas usłyszą, niech nas zobaczą”.

Grudzień 2011 - Przed budynkiem III LO odsłonięto tablicę upamiętniającą postawienie budynków szkoły na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego.

Styczeń 2013 - Zorganizowanie koncertu charytatywnego pt. „Na skrzydłach talentów”.

Marzec 2013 - Podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Wydziałem Medycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu a III LO.

Maj 2013 - Otrzymanie tytułu „Bezpiecznej Szkoły”.

Maj 2013 - Uzyskanie Certyfikatu Szkoły Innowacyjnej.

Listopad 2013 - Zainicjowanie projektu „III  kroki do kariery”.

Styczeń 2014 - Koncert Talentów pod hasłem „III LO łączy pokolenia.”

Wrzesień 2014 - Jubileusz 60-lecia III Liceum Ogólnokształcącego. Nadanie sali lekcyjnej 23 imienia Czesławy Wawrosz oraz sali gimnastycznej imienia Jadwigi i Józefa Cieślów, koncert „Absolwenci – Absolwentom” w auli szkolnej, otwarcie Alei Absolwentów III LO i odsłonięcie tablicy pamiątkowej Kazimierza Grześkowiaka (skwer przed wejściem do szkoły);

Grudzień 2014 - Podpisanie listu intencyjny zawierający wolę wzajemnej współpracy pomiędzy III Liceum Ogólnokształcącym a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.

Styczeń 2015 - Brązowa tarcza dla III Liceum Ogólnokształcącego w XVII Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015

Styczeń 2015 - Kolejny Koncert Talentów.

 

c

III Liceum Ogólnokształcące


ul. Wojska Polskiego 17
63-400 Ostrów Wielkopolski


tel. 62 736 24 94
fax. 62 591 95 38
e-mail: sekretariat@3liceum.pl

Sekretariat szkoły czynny:

codziennie w godzinach

7.30-15.30

Wyszukaj w serwisie