Zapraszamy do III LO! :)

facebookHASŁO  ROKU  SZKOLNEGO  2018/2019:   "UMYSŁY, PODOBNIE JAK SPADOCHRONY, FUNKCJONUJĄ PRAWIDŁOWO, KIEDY SĄ OTWARTE" Thomas Dewar

Po lekcjach

Gazetka szkolna Ad Rem

Gazeta szkolna „Ad rem” ukazuje się mniej więcej co 2 miesiące, czyli wydajemy 5 numerów w każdym roku szkolnym. Praca w redakcji rozwija samodzielność młodzieży: uczniowie często proponują tematykę, sami piszą artykuły, redaktor naczelny stara się pilnować wyznaczonych terminów i motywuje innych. Również składanie pisma wymaga sporego zaangażowania i umiejętności. Nauczyciel – opiekun (mgr Sylwia Szubert) jedynie sprawdza teksty, by poprawić ewentualne błędy, oraz czuwa nad całością wydania.

Uczniowie w klasie drugiej uczestniczą w zajęciach dodatkowych „Podstawy dziennikarstwa", co daje możliwość rozwijania zainteresowań i zdobywania nowych kompetencji. Dla chętnych prowadzone jest koło dziennikarskie funkcjonujące na zasadzie spotkań redakcyjnych: omawiamy i wybieramy tematy artykułów, formę przekazu, zastanawiamy się nad kierunkami pracy młodego dziennikarza, by docierał do rówieśników, tworzymy na gorąco teksty, przeprowadzamy korektę merytoryczną i językową, pracujemy nad stroną edytorską i grafiką. W ten sposób odbywa się kształtowanie optymizmu i wiary we własne umiejętności w komunikacji interpersonalnej, wrażliwości estetycznej, kreatywności. Ponadto uczestniczymy w warsztatach dziennikarskich w naszej i innych szkołach, w programach i projektach edukacyjnych, bierzemy udział w konkursach, odnosząc w nich sukcesy.


Dziennikarstwo wspiera rozwijanie zainteresowań uczniów: każdy artykuł to nowy temat, zachęta do zgłębienia konkretnego problemu, otwarcie na różne aspekty, a czasem poszerzenie posiadanej już wiedzy z danej dziedziny. Działalność w szkolnej gazecie rozwija postawę szacunku wobec pracy cudzej i własnej, a także umiejętność efektywnego współdziałania w zespole, rozwiązywania problemów w twórczy sposób, uczy organizacji własnego warsztatu pracy, odpowiedzialności za słowo, przestrzegania zasad etyki.

c

III Liceum Ogólnokształcące


ul. Wojska Polskiego 17
63-400 Ostrów Wielkopolski


tel. 62 736 24 94
fax. 62 591 95 38
e-mail: sekretariat@3liceum.pl

Sekretariat szkoły czynny:

codziennie w godzinach

7.30-15.30

Wyszukaj w serwisie