Do zobaczenia we wrześniu! :)

facebookHASŁO  ROKU  SZKOLNEGO  2018/2019:   "UMYSŁY, PODOBNIE JAK SPADOCHRONY, FUNKCJONUJĄ PRAWIDŁOWO, KIEDY SĄ OTWARTE" Thomas Dewar

Uczelnie i szkoły wyższe

SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

III Liceum Ogólnokształcące w nowym roku szkolnym 2016/ 2017 rozszerzyło swoją ofertę edukacyjną skierowaną do absolwentów gimnazjów. Stało się to możliwe dzięki podpisanej w dniu 13 kwietnia 2016 r. umowie o współpracy pomiędzy Liceum a Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Umowa została podpisana przez Rektora SGH prof. dr hab. Tomasza Szapiro i Dyrektora Szkoły mgr Marię Tomalak.

III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim z pełnym sukcesem aplikowało do programu ogłoszonego przez SGH w Warszawie. Nabór do programu przeprowadzono w okresie styczeń - marzec 2016 roku. Zainteresowanie szkół ponadgimnazjalnych programem było bardzo duże: przyjęto ponad 100 wniosków od 77 szkół. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji nasza szkoła znalazła się wśród 45 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, które przez władze uczelni zostały wybrane do współpracy w ramach programu "Klasa akademicka SGH".

Celem programu „Klasa akademicka SGH” jest rozwinięcie współpracy Uczelni z wyróżniającymi się liceami w Polsce. Udział w programie stwarza licealistom możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim, zdobywania wiedzy ekonomicznej i kształtowania postaw przedsiębiorczych. Program pozwoli także poznać ofertę edukacyjną Uczelni i ułatwi uczniom dokonanie wyboru ścieżki zawodowej.

W ramach programu organizowane będą dla uczniów dedykowane zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz współpracowników SGH. Zajęcia odbywać się będą na terenie kampusu Uczelni oraz w siedzibie Szkoły. Program stwarza także możliwość rozwijania współpracy w zakresie tutoringu dla najlepszych uczniów, korzystania z Biblioteki SGH, czy też współpracy ze studenckimi kołami naukowymi.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to najstarsza i najbardziej prestiżowa uczelnia ekonomiczna w Polsce, a także jeden z najlepszych uniwersytetów o tym profilu w Europie. Łączy 110 lat doświadczeń z najnowszymi trendami w kształceniu kadr dla biznesu.

W SGH wykłady prowadzą najlepsi polscy i zagraniczni specjaliści z dziedzin powiązanych z ekonomią. Na zajęciach rozwiązuje się rzeczywiste problemy. Studenci rozwijają dodatkowe umiejętności i kompetencje, działając w ponad 70 organizacjachi kołach naukowych. SGH kładzie duży nacisk na naukę języków obcych i współpracę międzynarodową – studenci mogą wyjechać do 272 uczelni na całym świecie.

Według badań wynagrodzeń przeprowadzonych przez Sedlak & Sedlak, absolwenci SGH zarabiają najwięcej ze wszystkich absolwentów szkół wyższych w Polsce. Mediana ich wynagrodzeń w 2014 roku wyniosła aż 8700 zł brutto, 25% absolwentów Szkoły Głównej Handlowej zarabia 15000 zł miesięcznie. Badania przeprowadzone przez uczelnię potwierdzają, że wszyscy absolwenci SGH znajdują zatrudnienie do pół roku od otrzymania dyplomu.

 

KLASA AKADEMICKA SGH W III LO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

 

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka,
 • informatyka/ geografia lub fizyka
 • język obcy

 Przedmioty uzupełniające:

 • ekonomia w praktyce

 

Atuty klasy:

 • indywidualna ścieżka kształcenia,
 • kreowanie kariery edukacyjnej i zawodowej z doradcą zawodowym,
 • rozwój indywidualnych pasji,
 • pomoc w odnajdywaniu się na rynku pracy poprzez umożliwienie odbywania praktyk stanowiskowych,
 • współpraca ze studentami oraz kołami naukowymi SGH (wspólne spotkania, wyjazdy, imprezy, wydarzenia, kontakty wirtualne itp.)
 • tutoring dla najlepszych uczniów.

 

Klasa akademicka SGH, to klasa dla absolwentów gimnazjów, którzy:

 • osiągają bardzo dobre wyniki w nauce,
 • chcą się rozwijać oraz mają ponadprzeciętną motywację,
 • legitymują się wysokimi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub społecznymi,
 • chcą pomagać innym udzielając się w wolontariacie,
 • są zdeterminowani w osiąganiu sukcesu edukacyjnego, zawodowego i życiowego,
 • planują podjęcie studiów wyższych między innymi na kierunkach: administracja, e-biznes, ekonomia, zarządzanie, marketing, finanse i rachunkowość, systemy informacyjne, europeistyka, stosunki międzynarodowe.
c

III Liceum Ogólnokształcące


ul. Wojska Polskiego 17
63-400 Ostrów Wielkopolski


tel. 62 736 24 94
fax. 62 591 95 38
e-mail: sekretariat@3liceum.pl

Sekretariat szkoły czynny:

codziennie w godzinach

7.30-15.30

Wyszukaj w serwisie