Zapraszamy do III LO! :)

facebookHASŁO  ROKU  SZKOLNEGO  2018/2019:   "UMYSŁY, PODOBNIE JAK SPADOCHRONY, FUNKCJONUJĄ PRAWIDŁOWO, KIEDY SĄ OTWARTE" Thomas Dewar

Uczniowie

Dodatkowa oferta edukacyjna

W ofercie mamy następujące zajęcia:

- podstawy języka łacińskiego,

- ratownictwo medyczne,

- sport i rekreacja,

- wstęp do algebry i analizy matematycznej,

- język obcy w turystyce i biznesie,

- turystyka i rekreacja,

- podstawy dziennikarstwa,

- podstawy historii sztuki,

- edukacja prawna,

- edukacja pożarnicza,

- laboratorium biologiczno-chemiczne,

- wstęp do programowania od 0 do 1,

- klasa akademicka - razem planujemy przyszłość zawodową.

 

 PODSTAWY JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO

 Celem głównym zajęć jest opanowanie przez uczniów podstawowych zagadnień gramatycznych występujących w języku łacińskim, wybranych terminów medycznych szczególnie w zakresie anatomii człowieka oraz przygotowanie do samodzielnego tłumaczenia zwrotów i tekstów łacińskich. Ponadto młodzież rozwija zdolność logicznego myślenia, kształtuje wrażliwość na osiągnięcia dorobku cywilizacji antycznej. Jest także motywowana do zapoznania się z cywilizacją śródziemnomorską jako źródłem kultury europejskiej. Dostrzega funkcjonowania łaciny w językach nowożytnych, zwłaszcza w języku polskim, a także związki językowe z kulturowymi. Ważne jest również wskazanie na zajęciach na istnienia tego przedmiotu we współczesnych dyscyplinach. Lekcje skierowane są do uczniów klas II z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii.

 

TURYSTYKA I REKREACJA

 Zajęcia z przedmiotu realizowane są dla uczniów zainteresowanych geografią i turystyką. Uczestniczą oni w licznych zajęciach terenowych i wycieczkach przedmiotowych. Często wcielają się w rolę przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Młodzież bierze także udział w projektach i spotkaniach oraz prelekcjach związanych z branżą turystyczną. Do najważniejszych wydarzeń realizowanych w ramach tego przedmiotu są:

- zajęcia z przewodnictwa turystycznego na terenie miasta Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego,

- spotkanie z pracownikami biura podróży,

- wizyta w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu (w ramach współpracy z uczelnią),

- ćwiczenia terenowe w Dolinie Baryczy,

- zajęcia w porcie lotniczym w Poznaniu w ramach projektu edukacyjnego POZnaj Ławicę,

- wycieczka o charakterze turystycznym do Warszawy,

- obóz naukowy w Górach Stołowych połączony z pobytem w ośrodku spa.

  

EDUKACJA PRAWNA

Zajęcia międzyoddziałowe dla wszystkich zainteresowanych uczniów w ramach współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu. Oferta skierowana jest do młodych ludzi chcących poszerzyć swoją świadomość prawną oraz wzbogacić wiedzę o zasadach porządku prawnego. Może okazać się również pomocna w podejmowaniu decyzji dotyczących kierunków studiów związanych z prawem.

  

EDUKACJA POŻARNICZA

 Zajęcia z Edukacji pożarniczej prowadzone są międzyoddziałowo dla wszystkich zainteresowanych uczniów, którzy planują w przyszłości studiować w Szkole Aspirantów Pożarnictwa, szkołach wojskowych, policyjnych oraz tych związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną mienia lub chcą zdobyć dodatkowe umiejętności przydatne w codziennym życiu a niezbędne podczas ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Lekcje te kształcą również umiejętność pracy w zespole.

 

Baza szkoleniowa: 

 1. Korzystanie z bazy szkoleniowej na terenie komendy PSP lub okolicznych jednostek OSP.
 2. Wyjazdy szkoleniowe do PWSZ w Kaliszu (zajęcia z pierwszej pomocy oraz w laboratorium chemicznym).
 3. Możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
 4. Doskonalenie umiejętności praktycznych podczas corocznych obozów szkoleniowych.
 5. Przed każdymi zajęciami praktycznymi omówienie zasad BHP.

 

 Formy aktywności w środowisku lokalnym: 

 1. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej.
 2. Halowy Turniej Piłki Nożnej.
 3. Rajd pieszy MDP do Antonina połączony z wykonywaniem konkurencji sprawnościowych.
 4. Zawody sportowo- pożarnicze.
 5. Zabezpieczanie ćwiczeń organizowanych przez Komendę PSP.
 6. Współpraca z ZR PCK – kurs pierwszej pomocy
 7. Współpraca z Komendą Powiatową Policji (kierowanie ruchem drogowym).

  

LABORATORIUM BIOLOGICZNO-CHEMICZNE

 Nauki biologiczno-chemiczne obejmują dyscypliny stanowiące podstawy wiedzy o świecie i jego prawach. Współdziałanie chemii z nowoczesną biologią pozwala wytłumaczyć mechanizmy funkcjonowania organizmów, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza dla nauk medycznych. W związku z powyższym specyfiką przedmiotów przyrodniczych powinno być szerokie wykorzystanie pracy eksperymentalnej. Zajęcia laboratoryjne prowadzone w naszej szkole pozwalają na zaznajomienie ucznia z praktyczną stroną nauk przyrodniczych, kształtują umiejętność rozwiązywania problemów natury naukowej. W trakcie tych lekcji młodzież nabywa wiedzę dotyczącą planowania eksperymentów, zapisywania spostrzeżeń i formułowania wniosków. Laboratorium prowadzone jest w grupach w klasach II (profil biologiczno-chemiczny). Ponadto zajęcia szkolne wzbogacane są także o warsztaty i ćwiczenia terenowe (m.in. w ramach szkoły biologiczno-chemicznej) oraz doświadczenia prowadzone w pracowniach wyższych uczelni.

 

 

 

 

c

III Liceum Ogólnokształcące


ul. Wojska Polskiego 17
63-400 Ostrów Wielkopolski


tel. 62 736 24 94
fax. 62 591 95 38
e-mail: sekretariat@3liceum.pl

Sekretariat szkoły czynny:

codziennie w godzinach

7.30-15.30

Wyszukaj w serwisie