Zapraszamy do III LO! :)

facebookHASŁO  ROKU  SZKOLNEGO  2018/2019:   "UMYSŁY, PODOBNIE JAK SPADOCHRONY, FUNKCJONUJĄ PRAWIDŁOWO, KIEDY SĄ OTWARTE" Thomas Dewar

Uczniowie

Stypendia

Wyjątkowo zdolni uczniowie mają możliwość ubiegać się o stypendium za wysokie wyniki w nauce lub wyróżniające osiągnięcia, dzięki któremu mogą spełniać swoje marzenia, rozwijać pasje i talenty.

 1) Pomoc z Krajowego Funduszu na rzecz dzieci - stowarzyszenie nie udziela pomocy pieniężnej o charakterze socjalnym – nominacje Funduszu są przyznawane osobom, które mają znaczące osiągnięcia i chcą pracować nad swoim rozwojem. Fundusz zapewnia bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, takich jak: obozy naukowe, staże badawcze, seminaria, organizuje warsztaty naukowe, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy; stypendystom pomaga też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych.

Szczegółowy regulamin dostępny jest pod adresem:

http://fundusz.org/rekrutacja/?gclid=CjwKEAjwj6PKBRCAy9-07PeTtGgSJAC1P9xGH4_Lh-VBZUJsu5t-2SplhwW2Qy7YKpQnZmVNwv6RTRoCR6bw_wcB

 

2) Stypendium Socjalne Marszałka Województwa wielkopolskiego. Samorząd Województwa Wielkopolskiego od 2007 roku przyznaje uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom szkół wyższych jednorazowe stypendia naukowe za szczególne osiągnięcia związane z edukacją. Stypendium stanowi zachętę i motywację dla młodzieży do dalszego rozwoju naukowego.

Szczegóły dostępne są pod adresem:

https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_stypendium-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego-o-charakterze-socjalnym

 

3) Stypendium Świętego Mikołaja - program Stypendia św. Mikołaja (wcześniej program stypendialny Solidarni) stworzony został po to, by budować więź między uczniami, szkołami i absolwentami. Jego celem jest zbiórka pieniędzy na stypendia dla zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie talentów i umiejętności. Absolwenci i społeczność lokalna fundując stypendium w wybranej szkole, dają ich obecnym uczniom niezwykle ważną szansę na dalszą edukację i spełnienie marzeń.

Szczegóły dostępne są pod adresem:

 https://stypendia.mikolaj.org.pl/

 

Wszystkich zachęcamy do wsparcia stypendiów św. Mikołaja poprzez wpłacanie złotówek na subkonto szkoły:

 

04 1090 0004 9149 0000 0000 0015

Fundacja Świętego Mikołaja

ul. Przesmyckiego 40

05-500 Piaseczno

z dopiskiem III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim

 

4) Stypendium Prezesa Rady Ministrów - przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Szczegóły dostępne są pod adresem:

http://www.ko.olsztyn.pl/2017/06/05/stypendia-prezesa-rady-ministrow-na-rok-szkolny-20172018/

 

5) Stypendium USKI (Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego) dedykowane dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy posiadają wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne lub zasłużyli się czymś szczególnym dla swojego regionu.

Szczegóły i regulamin dostępne są pod adresem:

http://www.uski.edu.pl/program-stypendialny.html

 

6) Fundusz stypendialny TALENTY - Stypendia kierowane są do osób, które mogą pochwalić się istotnymi osiągnięciami. Fundusz wspiera młodych, zdolnych i wrażliwych społecznie ludzi, którzy działają aktywnie w obszarze swoich zainteresowań i odnoszą w nim sukcesy.

Regulamin i szczegóły dostępne są pod adresem:
http://www.mojestypendium.pl/stypendium_krajowe/fundusz-stypendialny-talenty-2/

 

7) Stypendium Rady Rodziców 

8) Stypendium Starosty Ostrowskiego 

9) Stypendium Stowarzyszenia Absolwentów

 

 

c

III Liceum Ogólnokształcące


ul. Wojska Polskiego 17
63-400 Ostrów Wielkopolski


tel. 62 736 24 94
fax. 62 591 95 38
e-mail: sekretariat@3liceum.pl

Sekretariat szkoły czynny:

codziennie w godzinach

7.30-15.30

Wyszukaj w serwisie