Sukces Magdy w Konkursie „Ptaków Śpiew”

Magdalena Adamczak – uczennica naszego liceum zajęła II miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Ptaków Śpiew” rozpoznawanie śpiewu i odgłosów ptaków polskich 2021 organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Trzeci stopień konkursu – turniej finałowy, odbył się 1 października 2021 r., w Kolegium Stanisława Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ścisła czołówka – finałowa 13 przystąpiła do trzech rund, odpowiadając publicznie na zadane pytania przez Jury złożone z ekspertów różnych dziedzin. W pierwszej uczestnicy musieli rozpoznać jakie ptaki śpiewają na wylosowanym nagraniu i podać ich prawidłowe nazwy (w języku polskim), w drugiej należało scharakteryzować melodię śpiewu ptaka na wylosowanym nagraniu podając jak najwięcej znanych określeń, natomiast w rundzie trzeciej uczestnik musiał wykazać się znajomością dodatkowych wiadomości na temat ptaka, którego śpiew było słychać na wylosowanym nagraniu.
Magdalena musiała wykazać się niezwykle szczegółową wiedzą i umiejętnościami w tym trudnym i interdyscyplinarnym konkursie. Intensywne przygotowania uczennicy do konkursu zostały zwieńczone sukcesem. Najważniejsze jednak jest to, że zdobyta wiedza i umiejętności pozostaną na całe życie. Magda już kolejny raz udowodniła, że jest osobą szczególnie uzdolnioną, Za swoje sukcesy została także uhonorowana Stypendium Starosty Ostrowskiego.

Maria Tomalak – koordynator konkursu na terenie szkoły