Nauczanie zdalne

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. ogranicza się funkcjonowanie III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim i wprowadza wariant nauczania C – nauczanie zdalne dla wszystkich klas i uczniów. Wszystkie zajęcia realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.