Lekcja życia z udziałem wolontariuszy III LO

Człowiek nie został stworzony, by zrozumieć życie, ale żeby je przeżyć
George Santayana
26 września w ostrowskiej Forum Synagoga odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli nasi uczniowie pod opieką katechety, pana Sergiusza Nawrota.
To doświadczenie i próba zrozumienia rzeczywistości osób żyjących w wymiarze życia innego, a jednocześnie pełnego i autentycznego. Dar, spotkanie i obecność pozwoliły dostrzec to, co z pozoru jest tak oczywiste. Zdrowie i wartość życia to piękno. To również wymiar zadania, jak odkryć sens w tym, co jest zmaganiem się w pokonywaniu siebie i barier, jakie stawia niepełnosprawność. Panel dyskusyjny ukazał złożoność problemów i wymiar pomocy, jaka jest realizowana dla takich osób. Występ muzyczny WTZ Tęcza pokazał talent, spontaniczność i wiarę w to, że można obdarować sobą innych. Ostatnim elementem spotkania była „Ścieżka doświadczenia”. To próba znalezienia się w sytuacji osób, doświadczających ograniczeń związanych ze zdrowiem. Co ja czuję, kiedy jestem w sytuacji człowieka niewidzącego? Co odczuwałem poruszając się na wózku inwalidzkim? To przeżycie jest cennym doświadczeniem odnalezienia się w roli osób niepełnosprawnych. Co ja mogę zrobić? W jaki sposób pomóc? Czy mam świadomość tego, że moja obecność to najpiękniejszy dar dla bliźniego? Dziękujemy za tak cenną lekcję życia! 
Sergiusz Nawrot i wolontariusze III LO