A może analityk biznesowy?

18 marca tego roku odbyło się wirtualne spotkanie, którego tematyką był zawód analityka biznesowego i jego rola w firmach z branży IT. Zajęcia prowadził pan Grzegorz Gębczyński przy współudziale pani Anny Złockiej z firmy Softserve. Uczestnikami wykładu byli wybrani uczniowie klas matematyczno – informatycznych.

Inicjatorem wydarzenia był pan Marcin Grzybek, nauczyciel informatyki.