Apel mundurowy

22 października po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią uczniowie edukacji pożarniczej znów mogli założyć strażackie umundurowanie koszarowe. Tym razem było to dane 25 uczestnikom koła zainteresowań – edukacja pożarnicza. Wcześniej każdy uczeń miał możliwość dopasowania umundurowania oraz dokonania odświeżenia w warunkach domowych. Przegląd odbył się na zbiórce członków edukacji pożarniczej pod czujnym okiem Pani Dyrektor Marii Tomalak. Nadzór nad jego przebiegiem sprawował nauczyciel edukacji pożarniczej pan Antoni Szczurek. Ponieważ zasadniczą większość w edukacji pożarniczej stanowią dziewczęta, należałoby w tej sytuacji zmienić powiedzenie, aby brzmiało ono w sposób następujący: Za mundurem chłopcy sznurem ;).