Maturzyści

MATURA OD 2023

Poniżej znajdują się informacje dotyczące egzaminu maturalnego w nowej formule od 2023 roku.  Informatory maturalne https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/informatory/ Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/20210324%20Informator%20Cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20og%C3%B3lna%20FIN.pdf Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2023 https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/EM%20Komunikat%20o%20egzaminie%20ustnym%20z%20j%C4%99zyka%20polskiego_Formu%C5%82a%202023.pdf Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 stycznia 2022 …

MATURA OD 2023 Read More »

Informacje o egzaminie maturalnym

Informacje Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie o egzaminie maturalnym Maj 2022 www.cke.edu.pl Informacje dotyczące zmian na maturze – MAJ 2021 i MAJ 2022  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania  egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/EM%202022%20Informacja.pdf Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 roku: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202022.pdf  …

Informacje o egzaminie maturalnym Read More »

Wzór upoważnienia do odbioru świadectwa

Odbiór świadectw maturalnych w III LO: 05.07.2021r. o godz. 12.00 Absolwenci, którzy osobiście nie mogą odebrać świadectwa maturalnego, mogą upoważnić w tej sprawie inną osobę. W związku z tym osoba odbierająca świadectwo jest zobowiązana okazać UPOWAŻNIENIE o następującej treści: UPOWAŻNIENIE Ja niżej podpisana/y upoważniam …. (wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej), legitymującej się dowodem osobistym …

Wzór upoważnienia do odbioru świadectwa Read More »