Maturzyści

MATURA OD 2023

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dotyczące egzaminu maturalnego w maju 2024 roku. Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  dotycząca adresu strony internetowej, na której można złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej w roku 2024: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/2024/20230817%20Adres%20ZIU%202023.pdf Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024 roku: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20230817%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202024%20FIN.pdf Informacja o sposobie …

MATURA OD 2023 Read More »

Wzór podania o zmianę

Poniżej znajduje się wzór podania o zmianę w deklaracji maturalnej, które należy złożyć do Dyrektora Szkoły. Wzór podania o zmianę-maj 2024

Wzór upoważnienia do odbioru świadectwa

Odbiór świadectw maturalnych w III LO: Absolwenci, którzy osobiście nie mogą odebrać świadectwa maturalnego, mogą upoważnić w tej sprawie inną osobę. W związku z tym osoba odbierająca świadectwo jest zobowiązana okazać UPOWAŻNIENIE o następującej treści: UPOWAŻNIENIE Ja niżej podpisana/y upoważniam …. (wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej), legitymującej się dowodem osobistym nr …. (wpisać numer …

Wzór upoważnienia do odbioru świadectwa Read More »