Maturzyści

MATURA OD 2023

Poniżej znajdują się informacje dotyczące egzaminu maturalnego w nowej formule od 2023 roku.  Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 stycznia 2022 r. o działaniach związanych z wdrażaniem egzaminu maturalnego w Formule 2023: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220112%20Komunikat%20o%20wdrazaniu%20EM23.pdf Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 roku: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20E8_EM%202023%20Komunikat%20o%20harmonogramie.pdf Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania …

MATURA OD 2023 Read More »

Wzór upoważnienia do odbioru świadectwa

Odbiór świadectw maturalnych w III LO: 05.07.2021r. o godz. 12.00 Absolwenci, którzy osobiście nie mogą odebrać świadectwa maturalnego, mogą upoważnić w tej sprawie inną osobę. W związku z tym osoba odbierająca świadectwo jest zobowiązana okazać UPOWAŻNIENIE o następującej treści: UPOWAŻNIENIE Ja niżej podpisana/y upoważniam …. (wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej), legitymującej się dowodem osobistym …

Wzór upoważnienia do odbioru świadectwa Read More »