Informacje związane z organizacją roku szkolnego

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie!

Nowy rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. Wszyscy zadajemy sobie pytanie, jaki będzie?
Jak nigdy, jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie chyba nikt nie odważy się udzielić. Z pewnością będzie to czas nowych wyzwań. Czas mierzenia się z nową rzeczywistością edukacyjną, której trwałym elementem będzie kształcenie na odległość w różnych odsłonach. Niewątpliwie będzie to czas, w którym bezpieczeństwo, higiena, wzajemna troska o siebie stanie się wartością nadrzędną, w żaden sposób nie do przecenienia.

Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało naszych bezpośrednich kontaktów zarówno z uczniami, jak i z Państwem!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się SARS-CoV-2.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialna za bezpieczeństwo naszych uczniów, nauczycieli i pracowników, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostaną umieszczone w e-dzienniku w zakładce: „Organizacja szkoły. Pliki szkoły”. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe ich przestrzeganie. Uczniowie z tymi dokumentami zostaną zapoznani przez swoich wychowawców i nauczycieli.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i w obiektach należących do placówki.

Organizując pracę szkoły w roku szkolnym 2020/ 2021 przyjęłam sześć zasad, które niech staną się standardami higienicznymi w III LO:

 1. Noszenie maseczek, przyłbic.
 2. Częste mycie rąk i ich odkażanie środkami dezynfekującymi.
 3. Dystansowanie uczniów w obrębie klasy.
 4. Ograniczenie możliwości wymiany uczniów w obrębie budynku szkoły.
 5. Ograniczenie do niezbędnego minimum przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach szkolnych.
 6. Dezynfekowanie (pomieszczeń, przedmiotów, części wspólnych, wietrzenie, tak często, jak tylko jest to możliwe).

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych reguł:

 1. Przekazanie wychowawcy klasy możliwie najszybszej formy kontaktu z Państwem.
 2. Bezwzględnie do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo same nie są objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Osoby chore, zakatarzone lub z temperaturą powinny pozostać w domu.
 4. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, w szkole obowiązuje noszenie maseczek, przyłbic przez cały czas pobytu w szkole. W związku z powyższym kieruję prośbę o zabezpieczenie swojego dziecka w wygodny dla niego środek ochrony osobistej, jednocześnie skutecznie osłaniający nos i usta.
 5. W sytuacji, gdy zachorowanie będzie miało miejsce w czasie pobytu ucznia/ uczennicy w szkole, zostanie on/ ona umieszczony (-a) w izolatorium do czasu odbioru przez rodzica. Szkoła zapewniać będzie opiekę w czasie przebywania ucznia/ uczennicy w izolatorium.
 6. Uczniowie do szkoły powinni przynosić tylko i wyłącznie przybory i podręczniki.
 7. Uczniowie nie mogą wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami/ koleżankami oraz nie mogą ich pożyczać.
 8. Do odwołania wprowadzam zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich. Na tę okoliczność została opracowana Procedura komunikacji z rodzicami uczniów.
 9. W trosce o zdrowie naszych uczniów, klientów i pracowników szkoły do odwołania rekomenduję kontakty drogą elektroniczną: sekretariat@3liceum.pl lub drogą telefoniczną 62 736 24 94.
 10. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły zobowiązane są przed wejściem na teren szkoły zdezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się przy każdym wejściu do szkoły.
 11. W sytuacjach wyjątkowych rodzice i klienci wchodzący na teren szkoły zobowiązani są do założenia maseczki na usta i nos oraz do zdezynfekowania rąk przed wejściem, a następnie do wpisania się do Księgi wejść znajdującej się w sekretariacie szkoły.
 12. Rodzice i klienci szkoły nie powinni przebywać na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.

Jestem przekonana, że wspólne zaangażowanie w organizację pracy szkoły, tworzenie bezpiecznej przestrzeni oraz dbanie o relacje oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu pozwoli nam przetrwać w zdrowiu i pełnej radości płynącej ze wspólnego kreowania kolejnego roku szkolnego w III LO.

Z poważaniem
Maria Tomalak – dyrektor III LO