Ćwiczenia w komorze dymowej

16 listopada 25 uczniów edukacji pożarniczej klas I i II brało udział w zajęciach, które wymagały pewnej sprawności fizycznej i psychicznej. Pod bacznym okiem instruktorów z Państwowej Straży Pożarnej młodzież w dwuosobowych składach wchodziła do komory dymowej. W działaniach pożarniczych obowiązuje zasada, że zawsze musi być asekuracja ze strony drugiej osoby. Uczniowie, przechodząc przez poszczególne przeszkody, borykali się z brakiem dostatecznego oświetlenia, zadymieniem, a dodatkowe emocje potęgowały autentyczne efekty głosowe (krzyki, płacz, wołanie o pomoc). Na tych zajęciach nie było taryfy ulgowej. Wszyscy zaliczyli komorę dymową mając z tego zadowolenie i satysfakcję.

Zajęcia nadzorował nauczyciel edukacji pożarniczej pan Antoni Szczurek.