Diagnoza przedmaturalna BIS

Za oknem świąteczna, zimowa aura a nasi maturzyści ciężko pracują podczas kolejnej diagnozy przedmaturalnej z wybranych przedmiotów. Za nimi przede wszystkim matematyka i języki, a przed m.in. biologia, chemia czy geografia. Arkusze zostały przygotowanie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i stanowią nie tylko doskonały materiał ćwiczeniowy, ale przede wszystkim informacyjny, gdyż pozwala maturzystom zidentyfikować treści i umiejętności, nad którymi winni jeszcze popracować.

Maturzyści, do boju! 💪