Diagnoza przedmaturalna w III LO

Od 28 do 30 września 2022 r. nasi czwartoklasiści dzielnie zmagali się z diagnozą przedmaturalną, która jest w naszej szkole pierwszym (i nie ostatnim!) przedsięwzięciem badawczym o charakterze egzaminu zgodnego z zasadami przeprowadzania matury od 2023 roku. Arkusze z języka polskiego (pp), matematyki (pp) i języka angielskiego (pp) zostały przygotowanie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. „Maturę próbną” przeprowadzono w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi). Zasadniczym jej celem było nie tylko przybliżenie uczniom nowej formuły egzaminu maturalnego, ale przede wszystkim zidentyfikowanie wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia.

Maturzyści, już dzisiaj trzymamy za Was kciuki! 💪👍