Drzwi Otwarte Bis już za nami!

Bogata oferta edukacyjna, miła atmosfera i wiele atrakcji czekało na odwiedzających, którzy przybyli na Drzwi Otwarte Bis w piątek 8 kwietnia 2022 roku. W murach naszej szkoły gościliśmy ponad 700 uczniów Szkół Podstawowych nie tylko Powiatu Ostrowskiego, którzy wkrótce staną przed ważnym życiowym wyborem. Nasi uczniowie oraz nauczyciele zaprezentowali, w ramach oferty edukacyjnej na rok szkolny 2022/23, profile: matematyczny z geografią/informatyką; biologiczne z chemią i angielskim/chemią i matematyką/matematyką; lingwistyczny; sportowy, czyli biologiczno-geograficzny.

Ósmoklasiści (i nie tylko!) mieli okazję poznać Nasze Liceum i prawdziwie poczuć jego niepowtarzalną atmosferę. Przygotowaliśmy dla nich wiele atrakcji, które stały się okazją  do zainteresowania Kandydatów różnymi dziedzinami nauki, które w III LO mogliby zgłębiać. W podróży korytarzami Naszej Szkoły towarzyszyli im nasi licealiści, którzy z ochotą opowiadali o Naszym Liceum i zachęcali do wstąpienia w jego mury.

Ósmoklasisto! Zdecyduj i… zostań z Nami! ?