Edukacja pożarnicza pierwszoklasistów

Swoją edukację pożarniczą uczniowie klas pierwszych rozpoczęli od zajęć na terenie komendy Państwowej Straży Pożarnej. Oprócz zapoznania z bazą szkoleniową, z której będą w przyszłości korzystali, obejrzeli też bardzo ciekawe ćwiczenia przy użyciu profesjalnego sprzętu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej polegające na praktycznym uwalnianiu osób poszkodowanych z pojazdu, który uległ wypadkowi.

Edukacja pożarnicza klasy I liczy 40 uczniów, a dowódcą Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej jest Julia Matłoka z klasy 1a.

Zajęcia zorganizował nauczyciel edukacji pożarniczej pan Antoni Szczurek przy pomocy i wsparciu pana Marcina Grzybka.