Edukacja pożarnicza ponownie w akcji

Pierwszy tydzień czerwca był kolejnym sprawdzianem dla uczniów edukacji klasy pierwszej i drugiej. Klasy drugie miały już pewne ubiegłoroczne doświadczenia, natomiast pierwszaki musiały borykać się z czymś nowym. Przede wszystkim były ćwiczenia standardowe, jakim jest bojówka i sztafeta strażacka. Każda osoba musiała wykonać swoje zadanie w ramach zastępu. Oczywiście, głównym punktem obozu było ratownictwo wodne. Ćwiczono pod bacznym okiem prezesa WOPR pana Macieja Siwka. Uczniowie, a w dużej mierzej uczennice, zarówno z jednej, jak i drugiej klasy na środku akwenu wodnego skakali z pędzącej łodzi do wody. Godnym podkreślenia jest to, że w rolę ratowników wcielili się przeszkoleni nasi uczniowie. Podczas zajęć z ratownictwa wodnego obecny był też dyrektor pan Przemysław Zimniak. Dzień pełen wrażeń kończyło wspólne ognisko. Drugi dzień pobytu zakończyły zajęcia w domku edukacyjnym Nadleśnictwa Antonin, na terenie centrum powiadamiania o zagrożeniach pożarowych oraz pobyt na terenie Pałacu Książąt Radziwiłłów. Zadowolenie było duże i deklaracja, że spotkamy się znów – za rok.

Organizatorem obozu był pan Antoni Szczurek, nauczyciel edukacji pożarniczej, opiekę sprawowały: pani Izabela Matczak-Duży, pani Magdalena Zeissel i pani Izabela Lis nauczycielki wychowania fizycznego.