Geograficzny sukces Janka

Miło nam poinformować, że uczeń Jan Potaśniczak uzyskał bardzo wysoki wynik w etapie okręgowym Olimpiady Geograficznej w Poznaniu i znalazł się w gronie finalistów. Jego praca została zakwalifikowana do weryfikacji przez Komitet Główny Olimpiady Geograficznej w Warszawie.

Eliminacje okręgowe XLVIII Olimpiady Geograficznej w Poznaniu odbyły się 5 lutego 2022 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu.  O kwalifikacji do etapu centralnego zdecyduje Komitet Główny na plenarnym zebraniu, gdzie zostaną zweryfikowane wyniki wszystkich Komitetów Okręgowych w Polsce.

Wielkie gratulacje dla Janka, który swoją wiedzą i umiejętnościami połączonymi z pasją geograficzną znalazł się w elitarnym gronie najlepszych młodych geografów w Wielkopolsce.

Podczas zawodów okręgowych w Poznaniu uczniowi towarzyszył pan Przemysław Zimniak, nauczyciel geografii i jednocześnie opiekun naukowy ucznia.