Gwarowy Dzień Języka Ojczystego w III LO

Każdego roku 21 lutego, niemal na całym świecie, obchodzony jest Dzień Języka Ojczystego ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku. W naszej szkole po raz kolejny podejmowane są działania mające na celu uczczenie tego dnia, który jest nie tylko świadectwem dbałości o  język ojczysty, ale także podtrzymywaniem tradycji narodowej przekazywanej za pośrednictwem języka właśnie.

Tym razem uwaga skierowana została na język regionalny – na gwarę wielkopolską. Zatem we wtorek 21 lutego w klasach pierwszych za pośrednictwem platformy Kahoot przeprowadzony został quiz językowy sprawdzający znajomość wyrazów i sformułowań w dialekcie wielkopolskim – Kaja Malchrzycka i Magda Szukalska z klasy 4e czuwały nad prawidłowym przebiegiem quizu.

Ponadto przygotowano przekąski, czerpiąc nie tylko z regionalnej kuchni, ale też z  przepisów wykorzystujących wyrażenia gwarowe. Licealiści mieli więc możliwość skosztowania pyry z gziką, skibek ze smalcem i skrzyczkami z kiszonym ogórkiem, klapsztuli z chabasem czy babki poznańskiej – wszystkie specjały przygotowane zostały z wielkim zaangażowaniem przez uczennice klasy 4e – Izę Wiśniewską, Gabrysię Górecką, Weronikę Szlachciak, Weronikę Wesołowską, Weronikę Wojtowicz, Otylię Szymurę, Marcysię Kempińską, Igę Briese oraz Olę Pawlicką. Nad oprawą medialną czuwał Adam Mielcarek przy wydatnej pomocy Zuzi Wiertelak oraz Dawida Młodaka. Pomocą służyli także Oliwka Stawik oraz Jarek Jędrzejak.

To nie koniec językowych zmagań. W tym tygodniu uczniowie klas drugich, w ramach godzin wychowawczych, przygotują przepisy kulinarne na potrawy regionalne, zaś trzecioklasiści zredagują opowiadania – oczywiście wszystko z wykorzystaniem jak największej liczby wyrazów i wyrażeń pochodzących z dialektu wielkopolskiego, gwary poznańskiej czy ostrowskiej.

Ostateczne rozstrzygnięcie międzyklasowych zmagań będzie miało miejsce na początku przyszłego tygodnia. Najbardziej zaangażowane klasy zostaną nagrodzone.

Pomysłodawczynią i koordynatorką przedsięwzięcia jest pani Maria Libera, nauczycielka języka polskiego.