Humanistyczne sukcesy

15 grudnia 2021 r., choć bez gali rozdania nagród ze względu na sytuację pandemiczną, zostały ogłoszone na stronie internetowej MDK w Ostrowie wyniki III Powiatowego Konkursu Poetyckiego „ZMOWA SŁOWA”. Jury spośród bardzo wielu uczestników i utworów zauważyło naszych uczniów i przyznało II  miejsce Klaudii Zaradnej z 1b za wiersz „Sztuka”, a wyróżnienie Antoniemu Grabskiemu z 2d za utwór „To”. Cieszymy się z nagrodzonymi ich mistrzostwem słowa.

Po eliminacjach szkolnych Natalia Śrama z 2c, Anna Czerwińska z 2c i Klaudia Zaradna z 1b reprezentowały naszą szkołę 21 października 2021 r. w etapie rejonowym konkursu recytatorskiego #Pan Tadeusz, który odbył  się w ODN-ie w Kaliszu. Mimo że dziewczęta nie zakwalifikowały się do finału, należą się im wielkie gratulacje. Wykazały się dużymi umiejętnościami i odwagą, prezentując ponad 40 wersów epopei narodowej przed publicznością i wymagającym jury. W czasie oczekiwania na wyniki uczniowie wzięli udział w warsztatach dotyczących sporządzania notatki wizualnej na bazie informacji o Panu Tadeuszu. Konkurs organizowany jest od kilku lat przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i nie brakuje w nim III Liceum.

Opiekunem uczennic jest pani Sylwia Szubert, a ucznia – pani Maria Libera.