I miejsce naszego zespołu

24 kwietnia 2024 r. na terenie ośrodka Piaski–Szczygliczka odbyły XXX Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy. W mistrzostwach uczestniczyło 8 zespołów ze szkół ponadpodstawowych. Członkowie drużyn musieli wykazać się umiejętnościami praktycznymi na poszczególnych stacjach oraz rozwiązać zadanie testowe. Nasz zespół w składzie: Karolina Błaszczyk – 3d, Paula Ignasiak – 3d, Gabriela Krakowska – 3c, Milena Kierzkowska – 3c, Mikołaj Cieśliński – 3c w ostatecznej klasyfikacji zajął I miejsce kwalifikując się do etapu okręgowego. III LO miał też wkład organizacyjny mistrzostw. W rolę pozorantów wcielili się uczniowie klasy 3c i 2f, natomiast zespoły po poszczególnych stacjach rozprowadzali uczniowie klasy 2a.

Gratulujemy szkolnej drużynie i życzymy powodzenie podczas etapu okręgowego.

Do mistrzostw zespół przygotował oraz opiekę sprawował nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i edukacji pożarniczej pan Antoni Szczurek.