III LO ZE SREBRNĄ TARCZĄ

W ogólnopolskim rankingu najlepszych liceów 2022 III Liceum Ogólnokształcące zdobyło SREBRNĄ TARCZĘ plasując się na 31 miejscu w Wielkopolsce  (377 miejscu w Polsce). Jest to zarazem drugi wynik w powiecie ostrowskim.
W rankingu 2022 analizowane były wyniki 1256 liceów ogólnokształcących (spośród 2270 działających w kraju), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu. Ogłoszona została lista 1000 najlepszych liceów.
Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.
Kryteria Rankingu Liceów 2022 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%).
To już piąty znak jakości poziomu nauczania, którym moje liceum zostało wyróżnione  w ostatnich latach. Jest to zasługa kompetentnej kadry pedagogicznej i ambitnych uczniów, którzy wybierają III Liceum jako szkołę, która doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. Ranking “Perspektyw” stanowi pomoc dla młodych ludzi, którzy stają przed decyzją wyboru ścieżki dalszego kształcenia. Zatem zachęcam do wyboru III Liceum Ogólnokształcącegomówi dyrektor szkoły Maria Tomalak.

https://licea.perspektywy.pl/2022/rankings/ranking-glowny-liceow