III LO niepokonane w Krakowie!?

Jan Potaśniczak, uczeń klasy 3a, został laureatem V Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Krajoznawczej o Republice Słowackiej w Krakowie, zajmując 1 miejsce w Polsce! Warto dodać, że Szymon Woźniak, uczeń klasy 1d, został finalistą konkursu zajmując również wysokie miejsce.

Finał V Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego o Republice Słowackiej odbył się 10 stycznia w Krakowie. Konkurs został zorganizowany przez Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie we współpracy z Konsulatem Generalnym Republiki Słowackiej w Krakowie oraz Instytutem Słowackim w Warszawie.

Zmagania konkursowe polegały w pierwszym i drugim etapie na rozwiązaniu testu, który obejmował bardzo szeroką wiedzę dotyczącą walorów środowiska przyrodniczego, walorów dóbr kultury, regionów turystycznych, uzdrowisk, obiektów wpisanych na listę UNESCO oraz przejawów współczesnej gospodarki Republiki Słowackiej. Etap trzeci konkursu dotyczył rozpoznawania obiektów przedstawionych na slajdach oraz ich lokalizacji.

Jan zajmując 1 miejsce pokonał 47 uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do ścisłego finału. W nagrodę otrzymał indeks na wybrane kierunki studiów w Krakowie, nagrody rzeczowe oraz voucher dla dwóch osób do wykorzystania w wysokiej klasy hotelach na terenie Słowacji w Tatrach.

Opiekunem naukowym Janka i Szymona jest pan Przemysław Zimniak, nauczyciel geografii i dyrektor szkoły, który towarzyszył uczniom podczas dwudniowego pobytu w Krakowie.