III LO uczciło Dzień Niepodległości ??

10 listopada w III Liceum Ogólnokształcącym zorganizowano różne działania mające na celu upamiętnienie odzyskania przez Polskę Niepodległości 11 listopada 1918 roku.

Już w środę, 9 listopada, odbył się okolicznościowy Szkolny Turniej Szachowy w formie symultany, w którym więcej można przeczytać tutaj. Ponadto do obchodów włączyli się też członkowie Kółka origami, którzy przygotowali okolicznościową gazetkę.

Apogeum wszelkich działań nastąpiło w czwartek 10 listopada. Na tę okoliczność uczniowie klas pierwszych przygotowali plakaty pod hasłem „Dla Niepodległej”, z wykorzystaniem których przygotowana została wystawa – przy auli szkolnej. Klasy drugie uczestniczyły w grze terenowej, w ramach której klasowe zespoły miały za zadanie odnaleźć poszczególne stanowiska i rozwiązać przygotowane zadania, oczywiście związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Klasy trzecie z kolei wzięły udział w wiedzowym quizie, w którym w kolejnych, oczywiście coraz trudniejszych, etapach zespoły rywalizowały o palmę pierwszeństwa. Zwyciężyła klasa 3b, drugie miejsce zajęła 3c, a trzecie 3a. W organizacji dnia aktywnie uczestniczyli uczniowie klasy 4e. Koordynatorem działań była pani Maria Libera, za turniej szachowy i wystawę orgiami odpowiedzialna była pani Iwona Wendt, zaś wiedzowy quiz przygotowała i zorganizowała pani Anna Orłowska.