III LO w sieci szkół RESA

III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim to szkoła z najdłuższymi w naszym mieście tradycjami w nauczaniu języka francuskiego. Teraz placówka stała się członkiem sieci RESA, która zrzesza szkoły działające w Polsce i angażujące się w nauczanie języka francuskiego oraz promocję kultur frankofońskich wspólnie z Instytutem Francuskim oraz Ambasadą Francji w Polsce.
Takie członkostwo jest możliwe ze względu na fakt, że ten język ma w szkole wyjątkową pozycję a nauczyciele promują dynamiczny wizerunek języka francuskiego i angażują się w projekty zachęcające do poznawania kultur frankofońskich. Dzięki uczestnictwu w sieci RESA III LO zyskało dostęp do zasobów pedagogicznych i materiałów promocyjnych, może brać udział w wydarzeniach i organizować imprezy frankofońskie w ramach sieci a zwłaszcza certyfikować umiejętności językowe uczniów. W szkole powstanie centrum egzaminacyjne, gdzie chętni będą mogli przystępować do egzaminów DELF. Od nowego roku szkolnego w liceum tworzona jest klasa lingwistyczna, w której nauka języka francuskiego odbywać się będzie w wymiarze rozszerzonym. Natomiast uczniowie, którzy wybiorą rozszerzony język niemiecki będą mieli wiele okazji włączenia się w realizację zadań zaplanowanych wspólnie z Instytutem Austriackim, z którym szkoła podjęła współpracę .