Informacje o egzaminie maturalnym

Informacje Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie o egzaminie maturalnym Maj 2022
www.cke.edu.pl

Informacje dotyczące zmian na maturze – MAJ 2021 i MAJ 2022 
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania  egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/EM%202022%20Informacja.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 roku:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202022.pdf 

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2022 roku:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach%202022.pdf  

Absolwenci, przystępujący do egzaminów w części pisemnej egzaminu maturalnego – maj 2022 proszeni są o przybycie do szkoły na 45 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Każdy absolwent przed wejściem do sali egzaminacyjnej winien okazać się dowodem tożsamości.

Informacja o przydzielonych salach wywieszona zostanie w szkole na tablicy ogłoszeń na I piętrze (obok świetlicy). Na drzwiach sal egzaminacyjnych, w dniu egzaminu będą wywieszone listy osób zdających w danej sali egzaminacyjnej.