Jan Potaśniczak laureatem konkursu!

Jan Potaśniczak, uczeń klasy 2a, został laureatem V Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Krajoznawczej o Republice Czeskiej w Krakowie, zajmując ostatecznie wysokie 3 miejsce w Polsce!

Konkurs został zorganizowany we współpracy z Czeską Centralą Ruchu Turystycznego – Czech Tourism w Warszawie, Ambasadą Republiki Czeskiej w Warszawie oraz Instytutem Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Patronat honorowy nad konkursem objął Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce – pan Jakub Dürr oraz Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – prof. dr hab. Piotr Borek.

Zmagania konkursowe polegały w pierwszym i drugim etapie na rozwiązaniu testu, który obejmował bardzo szeroką wiedzę dotyczącą walorów środowiska przyrodniczego, walorów dóbr kultury, regionów turystycznych, uzdrowisk, obiektów wpisanych na listę UNESCO oraz przejawów współczesnej gospodarki Republiki Czeskiej. Etap trzeci konkursu dotyczył rozpoznawania 30 obiektów przedstawionych na slajdach oraz ich lokalizacji.

Zdobywając zaszczytne miejsce na podium Jan otrzymał liczne nagrody rzeczowe oraz indeks na wybrane kierunki studiów w Krakowie. Uczestniczył również w wycieczce po Krakowie, poznając najważniejsze zabytki i walory turystyczne stolicy Małopolski. Odwiedził między innymi Wawel, bulwary nadwiślańskie, Kościół Mariacki, Sukiennice, Collegium Maius oraz dzielnicę Kazimierz.

Opiekunem naukowym ucznia jest pan Przemysław Zimniak, nauczyciel geografii.