Kolejny rocznik opuścił mury III LO

„Tak szybko mija czas – kalendarz o tym wie, z lat szkolnych każdy z nas, zabiera najpiękniejsze dni…” (…) Za każde doświadczenie, za każdy wspólny dzień, za każde dziś i wczoraj, które stały się wspomnieniem, głęboko z serca dziękujemy. Właśnie wspomnienia szkolne pozostaną ponadczasowe i będą nas łączyć mimo dzisiejszego rozstania, bo przecież w myśl słów Wiktora Hugo „Życie składa się z przywitań i pożegnań”. Tymi słowami w imieniu uczniów klas młodszych Karolina Binkowska z 2b pożegnała tegorocznych absolwentów III LO. Uroczystość odbyła się 29 kwietnia 2022 roku w auli Naszej Szkoły. Przybyli na nią nie tylko zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie klas 3g, ale także rodzice maturzystów. W imieniu absolwentów głos zabrała Aleksandra Gałczyńska z klasy 3ag. Maturzystów pożegnał również przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Szymon Konieczny z klasy 3cp. Natomiast Joanna Rosik (3cp) z zespołem i Maria Wróbel (klasa 1b) zaśpiewały utwory dedykowane przede wszystkim starszym koleżankom i kolegom opuszczającym mury ich szkoły. Pani Anna Głodek-Karwatka wraz z przedstawicielkami Rady Rodziców ogłosiła wynik konkursu rozpisanego przez Radę Rodziców na najaktywniejszą klasę III. Wygrała klasa 3ag! Zaś maturzyści, aby pamięć o nich przetrwała, przekazali tableau oraz pamiątkową płytę granitową do Alei Absolwentów. Niezwykle ważnymi akcentami było przekazanie sztandaru szkoły przez opuszczających mury liceum uczniów młodszym koleżankom i kolegom oraz ślubowanie absolwentów.
Zasadniczą część uroczystości stanowiło jednak podsumowanie przez panią Dyrektor Marię Tomalak trzech lat szkolnych rocznika 2019/2022 oraz wręczenie dyplomów, nagród, statuetek oraz świadectw ukończenia szkoły. Okazało się, że tegoroczni absolwenci mają mnóstwo zasług związanych z udziałem w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, a także z działalnością na rzecz szkoły oraz środowiska lokalnego. W swoim przemówieniu pani Dyrektor wymieniła wielu uczniów, którzy swoją postawą, sukcesami i aktywnością przynieśli chlubę naszej szkole i w ten sposób zapisali się złotymi zgłoskami na kartach historii III LO. Do Księgi Honorowej Szkoły wpisani zostali:
1. Aleksandra Gałczyńska – kl. 3ag
2. Magdalena Adamczak – kl. 3bg
3. Miłosz Woźniak – kl. 3bg
4. Anna Wikarjak – kl. 3cg
5. Kacper Adamczak – kl. 3dg
6. Jakub Tuczyński – kl. 3dg
Pani Dyrektor poinformowała także, iż Rada Pedagogiczna na podstawie podjętej uchwały przyznała tytuły oraz statuetki Prymusów Klas i tytuł Primusa Inter Pares następującym uczniom:
1.Prymusem klasy 3ag została – Aleksandra Gałczyńska
2.Prymusem klasy 3bg została – Magdalena Adamczak, Stanisław Jaskólski
3.Prymusem klasy 3cg została – Anna Wikarjak
4.Prymusem klasy 3dg został – Dominika Harasymko
5.Prymusem klasy 3eg została – Maria Markiewicz
Tytuł Primusa Inter Pares w roku szkolnym 2021/2022 został przyznany uczennicy kl. 3ag – Aleksandrze Gałczyńskiej.
Honory gospodarzy i konferansjerów pełnili uczniowie klasy Ic – Gabriela Krakowska i Mikołaj Cieśliński. Pieczę nad przebiegiem uroczystości sprawowali: pan Antoni Szczurek, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, oraz pani Karolina Szybka-Kmiecik, nauczycielka języka polskiego.

Po zakończeniu tej części uroczystości odbyły się już mniej oficjalne, ostatnie szkolne spotkania absolwentów z ich wychowawcami oraz nauczycielami. Podziękowań i wspólnych łez nie było końca…

Niewątpliwie rocznik ten był wyjątkowy i, co pokreśliła Pani Dyrektor, w sposób szczególny zostanie wpisany w historię naszej szkoły, głównie z powodu konieczności odbywania przez wiele miesięcy kształcenia na odległość, ale też dlatego, że to Wasz rocznik zamyka w edukacyjnej przestrzeni czas funkcjonowania gimnazjum. Tak zakończył się pewien ważny etap w historii III LO.