Konferencja naukowa w Kaliszu

22 listopada uczniowie edukacji pożarniczej klasy 1a byli uczestnikami konferencji na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej, której głównym tematem było szeroko pojęte bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych. Podczas prowadzonych warsztatów specjaliści wojskowi, policyjni i cywilni przedstawili zasady współdziałania służb podczas różnego rodzaju zagrożeń. Wyeksponowane były też zagrożenia na terenie placówek oświatowych (napad terrorystyczny). Na zakończenie uczestnicy konferencji otrzymali stosowne Certyfikaty. Najważniejsze jednak jest to, że prezentowane zagadnienia poszerzyły zakres wiedzy realizowanej w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa i edukacja pożarnicza.

Opiekę podczas konferencji sprawował nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i edukacji pożarniczej pan Antoni Szczurek.