Koniec wieńczy dzieło

W piątek 24 czerwca 2022 roku w auli Naszego Liceum odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022. Pani Dyrektor Maria Tomalak podsumowała miniony czas, a następnie wręczyła dyplomy i świadectwa z wyróżnieniem. Uczniowie wywołani przez wychowawców na scenę upewnili się w przekonaniu, że wysiłek i rzetelna praca przynoszą spełnienie oraz poczucie satysfakcji. Ważnym akcentem uroczystości było ogłoszenie wyników Konkursu Rady Rodziców. Najlepszymi wynikami w nauce, frekwencją, zaangażowaniem w życie szkoły i środowiska oraz najwyższymi wpłatami poszczycić się mogły klasy – 1c, 2c, 3bp. Natomiast indywidualne stypendium dla ucznia wykazującego się szczególną postawą otrzymała Maria Kurdyła z klasy 3bp. Następnie pani Maria Libera, nauczycielka języka polskiego, dokonała podsumowania szkolnych konkursów organizowanych w ramach Dnia Języka Ojczystego.

Tegoroczna uroczystość zakończenia roku szkolnego miała szczególne znaczenie i jeszcze jeden niezwykle ważny wymiar. Z Naszą Szkołą pożegnał się ksiądz Paweł Gomółka. Natomiast po 40 latach niełatwej, pełnej wyzwań i prawdziwego poświęcenia pracy, w tym 20 latach pełnienia funkcji Dyrektora III LO, na jakże zasłużoną emeryturę odchodzi Nasza Pani Dyrektor Maria Tomalak i to Jej dedykowana była druga część uroczystości, która rozpoczęła się od swoistej laudacji oraz podróży w krainę wspomnień i wędrówki po ścieżkach pracy w III LO Pani Dyrektor.  O tym, co na kartach kroniki Naszej Szkoły zostało przez Nią zapisane złotymi zgłoskami, opowiedziała pani Wicedyrektor Iwona Wendt okraszając słowa przepiękną prezentacją zawierającą wspaniałą galerię wielu archiwalnych zdjęć. Po tej pięknej reminiscencji nastąpiły podziękowania od grona pedagogicznego oraz wszystkich pracowników szkoły przekazane przez Pana Przemysława Zimniaka, nauczyciela geografii, a także następcę Pani Dyrektor. W imieniu uczniów wystąpiła Aleksandra Kruszyk, Wiceprzewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Starosty Ostrowskiego – Pana Pawła Rajskiego, który podziękował Pani Dyrektor za wieloletnią służbę oraz podkreślił jej zasługi. Kilka ciepłych słów wygłosili także Pani Beata Wawszczak, Wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, oraz Pan Paweł Gawroński, przedstawiciel Rady Rodziców. W imieniu absolwentów wystąpił Pan Marek Czemplik, Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów III LO.

W tych niezwykle wzniosłych okolicznościach głos zabrała także bohaterka uroczystości – pani Dyrektor Maria Tomalak, która przede wszystkim podziękowała wszystkim nauczycielom, uczniom, a także absolwentom, pracownikom szkoły, rodzicom, pani wizytator oraz władzom samorządowym, z którymi współpracowała przez te minione lata. Pani Dyrektor nie ukrywała wzruszenia i podkreślała swe wielkie przywiązanie do szkoły, z którą zawsze będzie się utożsamiała, której los będzie ją żywo interesował, bo przecież również ta szkoła już zawsze utożsamiana będzie z osobą Pani Dyrektor.

Pięknym zwieńczeniem uroczystości był występ naszych uzdolnionych uczniów: Huberta, Weroniki, Stone, Asi z zespołem, którzy zabrali wszystkich w muzyczną podróż.

Raz jeszcze wyrażamy pod adresem Pani Dyrektor Marii Tomalak słowa wdzięczności i podziękowania❤. Mimo że życie składa się i z powitań, i pożegnań, my mówimy „do zobaczenia”. Wierzymy, że jeszcze wiele razy będziemy mieli sposobność widzieć Panią w murach Naszej Szkoły, liczyć na Pani rady i życzliwy uśmiech, gdyż w myśl słów Jana Pawła II Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Nad prawidłowym przebiegiem uroczystości, którą prowadzili uczniowie klasy Ic Gabriela Krakowska i Mikołaj Cieśliński, czuwali: Pani Karolina Szybka-Kmiecik, nauczycielka języka polskiego, i Pan Antoni Szczurek, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa. Wsparcia muzycznego udzieliła Pani Agnieszka Wielebska, nauczycielka muzyki. Natomiast o wystrój zadbała Pani Violetta Krykwińska, nauczycielka języka polskiego.

Warto dodać, że tego dnia zakończenie roku szkolnego obchodzili również uczniowie z Ukrainy uczęszczający do oddziału przygotowawczego, który decyzją Zarządu Powiatu Ostrowskiego został utworzony w naszej szkole.