Lekcja geografii w terenie

29 września i 2 października 2023r. uczniowie klas 2D i 2A realizujący geografię w zakresie rozszerzonym uczestniczyli w zajęciach terenowych w Ośrodku Piaski-Szczygliczka. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem wykonywali ćwiczenia z geografii fizycznej: określali położenie geograficzne miejsca ćwiczeń na podstawie mapy, orientowali mapę za pomocą kompasu, badali właściwości fizyczne rzeki Ołobok (temperaturę, zapach, czystość wody, barwę, stopień zmętnienia) oraz dokonali pomiaru prędkości wody i koryta rzeki, a następnie wykonali jej przekrój poprzeczny. Młodzi geografowie przeprowadzili również obserwacje parametrów pogody. Bardzo ciekawym doświadczeniem było badanie właściwości gleby dwóch różnych siedlisk roślinnych (Ph, wilgotność gleby, rodzaj gleby). Uczniowie klasy 2A mieli także okazję zobaczyć bobra i efekty jego działalności. Niewątpliwie ćwiczenia były doskonałą okazją utrwalenia wiedzy oraz zdobycia nowych umiejętności, które trudno nabyć podczas zajęć w sali lekcyjnej.

Opiekunem i prowadzącą zajęcia była pani Donata Kasprzak, nauczycielka geografii.