Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

5 maja 2022 roku po ponad dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy. Tradycyjnie już od wielu lat uczestniczą w nich nasi uczniowie. Umiejętności praktyczne i teoretyczne były oceniane przez komisję na 6 stacjach. W końcowej klasyfikacji nasz zespół w składzie: Mikołaj Cieśliński – klasa 1c, Paula Ignasiak – 1d, Karolina Błaszczyk – 1d, Gabriela Krakowska – 1c, Milena Kierzkowska – 1c zajął II miejsce. Słowa uznania należą się też naszym uczniom z klas Ic i If, którzy pomimo dnia wolnego licznie przybyli oraz wcielili się w rolę pozorantów.

Uczniów do mistrzostw przygotował i opiekę sprawował nauczyciel edukacji do bezpieczeństwa pan Antoni Szczurek.