Młodzież debatuje

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Magdalena Marcinak z klasy 3a oraz jej zastępczyni Patrycja Rudowicz z 3c wzięły udział w debacie Rady Dzieci i Młodzieży w Poznaniu. Spotkanie miało miejsce 14 listopada w siedzibie Kuratorium Oświaty i uczestniczyła w nim również opiekunka SU pani Lidia Stachurska.

Dziewczyny wzięły udział w gorącej dyskusji na temat telefonów w szkole, pomocy psychologicznej oraz nowego przedmiotu „Biznes i Zarządzanie”. Wnioski z tej dysputy zostaną przekazane do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Mamy nadzieję, że zostaną wzięte pod uwagę👍.