Narodowe czytanie w III LO

Za nami Narodowe Czytanie w III LO. Lekturą tegorocznej edycji jest Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, której fragmenty w szkolnej auli czytali: uczennice III LO, starosta ostrowski Paweł Rajski, dyrektor ZST i absolwentka III LO pani Magdalena Wojtasz, polonistki pani Sylwia Szubert i pani Małgorzata Juda-Mieloch, jednocześnie inicjatorka dzisiejszego wydarzenia, która wcześniej przedstawiła zarys literacko-historyczny powieści, oraz dyrektor III LO Przemysław Zimniak, który również przybliżył słuchaczom rzekę Niemen od strony geograficznej. Natomiast pan Jacek Pawłowski, nauczyciel biologii, zainspirowany opisami przyrody w dziele Orzeszkowej, wplótł jej fragmenty w swoją prezentację o florze nadniemeńskiej, odwołując się jednocześnie do przyrody okolic Ostrowa i rozdając jej okazy wśród publiczności. Na koniec każdy mógł otrzymać odcisk pamiątkowej pieczęci na swoim egzemplarzu książki.

Dziękujemy wszystkim za udział w tej niezwykłej, interdyscyplinarnej akcji!