Nasze klasy

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie w naszym liceum będą się uczyć w 21 oddziałach.

Klasy pierwsze od roku szkolnego 2021/2022:
klasa 1a matematyczna, rozszerzone przedmioty: matematyka, informatyka/geografia, język angielski,
klasa 1b biologiczno – chemiczna, rozszerzone przedmioty: biologia, chemia, język angielski,
klasa 1c biologiczno – chemiczna, rozszerzone przedmioty: biologia, chemia, język angielski,
klasa 1d biologiczno – chemiczna, rozszerzone przedmioty: biologia, chemia, matematyka,
klasa 1e sportowa, rozszerzone przedmioty: biologia, geografia, język angielski,
klasa 1f lingwistyczna, rozszerzone przedmioty: język polski, język angielski, język niemiecki/język francuski.

Klasy drugie od roku szkolnego 2020/2021:
klasa 2a matematyczna, rozszerzone przedmioty: matematyka, informatyka/geografia, język angielski,
klasa 2b biologiczno – chemiczna, rozszerzone przedmioty: biologia, chemia, język angielski,
klasa 2c biologiczno – chemiczna, rozszerzone przedmioty: biologia, chemia, matematyka,
klasa 2d sportowa, rozszerzone przedmioty: chemia, biologia/geografia, język angielski,
klasa 2e ogólna, rozszerzone przedmioty: język polski, język angielski, geografia/historia.

Klasy trzecie po szkole podstawowej od roku szkolnego 2019/2020:
klasa 3ap matematyczna, rozszerzone przedmioty: matematyka, informatyka/fizyka, język angielski,
klasa 3bp biologiczno – chemiczna, rozszerzone przedmioty: biologia, chemia, język angielski,
klasa 3cp biologiczno – chemiczna, rozszerzone przedmioty: biologia, chemia, język angielski,
klasa 3dp sportowa, rozszerzone przedmioty: biologia, geografia, język angielski,
klasa 3ep humanistyczna, rozszerzone przedmioty: język polski, język angielski, historia.

Klasy trzecie po gimnazjum od roku szkolnego 2019/2020:
klasa 3ag SGH matematyczna, rozszerzone przedmioty: matematyka, informatyka, fizyka/geografia język angielski,
klasa 3bg biologiczno – chemiczna, rozszerzone przedmioty: biologia, chemia, język angielski,
klasa 3cg biologiczno – chemiczna, rozszerzone przedmioty: biologia, chemia, język angielski,
klasa 3dg sportowa, rozszerzone przedmioty: biologia, geografia, język angielski,
klasa 3eg humanistyczna, rozszerzone przedmioty: język polski, język angielski/język niemiecki, geografia/historia.