Nietypowa lekcja o tragedii antycznej

7 listopada niemal wszystkie klasy pierwsze uczestniczyły w przedstawieniu teatralnym pt. „Tragedia Antyczna”.  Spektakl w humorystyczny sposób pozwolił uczniom przypomnieć sobie oraz utrwalić trudne zagadnienia związane z historią teatru, konstrukcją tragedii antycznej, a także zobaczyć, jakie zmiany dokonywały się w budowie sztuk teatralnych od Ajschylosa do Sofoklesa. Wysłuchali także fragmentów tragedii  – „Antygona” Sofoklesa oraz „Prometeusz w okowach” Ajschylosa. Przedstawienie miało charakter interaktywny – niektórzy uczniowie uczestniczyli w spektaklu jako aktorzy, a publiczność poza odbiorem sztuki pełniła funkcję chóru.