Obóz strażacki

Druhny i druhowie edukacji pożarniczej klas I-II mogli w dniach 13-15 czerwca 2022r. z pełnym zapałem realizować zadania szkoleniowe na strażackim obozie w Antoninie. Nawet kapryśna pogoda podczas pierwszego dnia pobytu nie przeszkodziła w realizacji pewnych zamierzeń programu. W tym dniu uczniowie uczestniczyli w zajęciach na terenie pobliskiego parku i Pałacu Myśliwskiego Książąt Radziwiłłów. Oczywiście przez cały okres pobytu dominowała integracja, ponieważ uczniowie są z różnych klas i roczników. Drugi dzień był bardzo bogaty w zaplanowane wcześniej przedsięwzięcia. Przed południem wszyscy udali się na zajęcia na teren dyrekcji lasów państwowych. Duże zainteresowanie wzbudził punkt informacji przeciwpożarowej, skąd docierają doniesienia o zagrożeniach do kompetentnych służb. Oprócz tego odbyły się zajęcia w domku edukacyjnym oraz na terenie rezerwatu przyrody „Wydymacz”. Najważniejszym przedsięwzięciem tego dnia były zajęcia z ratownictwa wodnego na akwenie wodnym „Szperek”. Uczniowie praktycznie ćwiczyli ratowanie osób znajdujących się w wodzie. Do dyspozycji były 3 łodzie ratownicze. Szczególne miejsce i zadanie w tych ćwiczeniach miał zespół z WOPR pod kierunkiem prezesa pana Macieja Siwka. Tradycyjnie już podczas takich ćwiczeń była obecna pani Dyrektor Maria Tomalak. Zmagania młodzieży obserwowała również pani Wicedyrektor Iwona Wendt. Wszyscy mogli wejść na pokład wybranej łodzi i cieszyć się szybkością oraz szumem fal. Zakończeniem tego dnia było wspólne ognisko oraz tańce typowo młodzieżowe, w których uczestniczyli także opiekunowie.
W trzecim dniu był 3 kilometrowy przemarsz do miejscowości Ludwików, gdzie na przygotowanej trasie uczniowie ćwiczyli sztafetę strażacką.
Uczestnicy strażackiego obozu do domu wrócili szczęśliwi i zadowoleni z przekonaniem, że wrócą tu znów za rok.
Całość zamierzeń zaplanował i realizował wspólnie z młodzieżą pan Antoni Szczurek przy wsparciu opiekunów: pani Magdaleny Zeissel, pana Sergiusza Nawrota oraz pana Krystiana Zybały.