Oddział przygotowawczy w III LO

Decyzją Zarządu Powiatu Ostrowskiego w naszej szkole został utworzony oddział przygotowawczy dla uczennic i uczniów z Ukrainy, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki w klasie ogólnodostępnej. Od 1 kwietnia 2022 r. rozpoczęły się zajęcia dla 25 młodych ludzi, którzy w związku z wydarzeniami wojennymi przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. Zgodnie  z przygotowanym planem lekcji nauczanie w oddziale przygotowawczym będzie prowadzone w oparciu o realizowane w liceum programy nauczania dostosowane pod względem zakresu treści nauczania oraz metod i form ich realizacji do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Zajęcia w oddziale przygotowawczym mają charakter integracyjny i mają przede wszystkim przygotować uczniów do nauki w polskiej szkole. Zależy nam, aby uczniowie z Ukrainy nawiązali relacje koleżeńskie, a nawet przyjacielskie ze swoimi polskimi rówieśnikami, poznali zwyczaje, naszą kulturę, zobaczyli jak funkcjonuje polska szkoła. Uczniowie będą realizowali 26 godzin tygodniowo zajęć, w tym zaplanowałam dla nich aż 10 godzin języka polskiego. Od 1 kwietnia zwiększyła się ilość oddziałów w naszej szkole i ilość uczniów o kolejnych 25 przesympatycznych i zdolnych młodych ludzi. To wartość dodana – mówi dyrektor szkoły Maria Tomalak.

1 kwietnia 2022 r. oficjalnie uczniów z Ukrainy przywitał i pracę oddziału przygotowawczego otworzył Pan Paweł Rajski Starosta Ostrowski. Podczas spotkania Pan Starosta życzył młodzieży powodzenia w nauce języka polskiego, zapewnił o wsparciu i pomocy, a na koniec spotkania wręczył upominki – plecaki z wyposażeniem w przybory szkolne. Dyrektor szkoły wspierając się prezentacją multimedialną opowiedziała nowym uczniom o szkole, jej tradycji  i osiągnięciach. Nie zabrakło również serdecznego przywitania i zaproszenia do współpracy, które w imieniu Samorządu Szkolnego wypowiedział przewodniczący Szymon Konieczny. Następnie odbyły się zajęcia integracyjno-adaptacyjne prowadzone przez pedagoga szkolnego i psychologa. Warto też wspomnieć, że wcześniej, bo już w środę, uczniowie zakwalifikowani do oddziału przygotowawczego byli uczestnikami zajęć przygotowanych przez grupę wolontariuszek organizujących zajęcia w naszej świetlicy szkolnej dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

Wychowawcą klasy jest pani Anita Wasiak – nauczycielka języka angielskiego i języka rosyjskiego. Nauczycieli wspomagać będzie pani Aleksandra Aleksandrzak – posługująca się językiem ukraińskim i polskim.